odborná kniha / monografie
Linek, Lukáš, Jan Outlý, Gábor Tóka, Agnes Batory (eds.). 2007. Volby do Evropského parlamentu 2004. Praha: Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. 314 s. ISBN 978-80-7330-106-4.

Publikace analyzuje volby do Evropského parlamentu v roce 2004 z různých úhlů a zahrnuje celkem 15 studií. Kniha je rozdělena do čtyř částí, z nichž první se věnuje postojům voličů, stran a jejich vzájemnému vztahu, druhá se zaměřuje na volební chování, především volební účast a výběr strany, a třetí na evropský stranický systém. Poslední část prezentuje studie voleb do Evropského parlamentu v Česku a na Slovensku.

Left

Oddělení: 
Témata: 
EU
politika (a postoje k politice)
volby (a volební výzkumy)
Sdílejte tuto stránku