odborná kniha / monografie
Linek, Lukáš, Jan Outlý, Gábor Tóka, Agnes Batory (eds.)

Volby do Evropského parlamentu 2004

Linek, Lukáš, Jan Outlý, Gábor Tóka, Agnes Batory (eds.). 2007. Volby do Evropského parlamentu 2004. Praha: Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. 314 s. ISBN 978-80-7330-106-4.

Publikace analyzuje volby do Evropského parlamentu v roce 2004 z různých úhlů a zahrnuje celkem 15 studií. Kniha je rozdělena do čtyř částí, z nichž první se věnuje postojům voličů, stran a jejich vzájemnému vztahu, druhá se zaměřuje na volební chování, především volební účast a výběr strany, a třetí na evropský stranický systém. Poslední část prezentuje studie voleb do Evropského parlamentu v Česku a na Slovensku.

Left

Oddělení: 
Témata: 
EU
politika (a postoje k politice)
volby (a volební výzkumy)