impaktovaný článek
Lux, Martin, Tomáš Kostelecký, Martina Mikeszová, Petr Sunega. 2009. „Vybrané faktory stojící za vysokými cenami bytů v Praze.“ Sociologický časopis / Czech Sociological Review 45 (5): 967-991. ISSN 0038-0288.

Cílem článku je analýza faktorů v pozadí nízké finanční dostupnosti bydlení vlastnického bydlení v Praze, resp. vysokých cen bytů v Praze. Zkoumán byl vliv regionálních ekonomických diferencí a vysoké preference po vlastnickém bydlení.

The aim of the article is the analysis of underlying factors behind low financial affordability of owner-occupied housing in Prague, respectively behind high house prices in Prague. The authors paid attention to the following factors: regional differences in economic performance and high preference for owner-occupied housing.

Sdílejte tuto stránku