odborná kniha / monografie
Lux, Martin, Pavla Burdová. 2000. Výdaje na bydlení, sociální bydlení a napětí na trhu s bydlením (mezinárodní komparace a polistopadový vývoj v ČR). Studie 2/2000. Praha: Národohospodářský ústav Josefa Hlávky. 122 s. ISBN 80-238-5867-X.

Studie obsáhle pojednává o aktuální situaci na trhu s bydlením v ČR, zachycuje proměny ve výdajích českých domácností na bydlení v období transformace a popisuje základní dysfunkce a sociální napětí vznikající z dosud nereformovaných pravidel fungování nájemního bydlení. Ve své druhé části obsahuje relativně obsáhlý popis bytových politik, systémů sociálního bydlení a modelů příspěvků na bydlení v zemích Evropské Unie.

Left

Oddělení: 
Témata: 
bydlení
EU
sociální politika
transformace
veřejná politika
Sdílejte tuto stránku