kapitola v knize / monografii
Matějů, Petr, Natalie Simonová, Jana Straková. 2005. „Výzkum studentů prvních ročníků vysokých škol v České republice.“ Pp. 85-149 in Simonová, Natalie (ed.), Petr Matějů. České vysoké školství na křižovatce. Investiční přístup k financování studia na vysoké škole v sociologické reflexi. Praha: Sociologický ústav AV ČR. 263 s. ISBN 80-7330-072-9.

Kapitola shrnuje výsledky výzkumu studentů prvních ročníků vysokých škol „Studium na vysoké škole 2004“ uskutečněním na jaře 2004. Poskytuje údaje o sociálním složení studentů, o jejich studijních aspiracích a plánech, o faktorech, které je vedly k rozhodnutí studovat určitý obor a studijní program, a rovněž o jejich úmyslech v dalším studiu. Dále se kapitola zabývá jejich názory na kvalitu poskytovaného vzdělání na středních a vysokých školách a postoji k vícezdrojovému financování studia.

Sdílejte tuto stránku