recenzovaný článek
Vávra, Martin, Čížek, Tomáš. 2020. „Výzkum veřejného mínění před rokem 1989: služba vědě, státnímu aparátu a veřejnosti.“ Naše společnost 18 (1): 11-31. ISSN 1214--438. Dostupné z: https://cvvm.soc.cas.cz/media/com_form2content/documents/c3/a5350/f28/2020-01_na%C5%A1e-spole%C4%8Dnost_vyzkumy89.pdf.

Článek se zabývá výzkumem veřejného mínění před rokem 1989 na území Československa. Analyzována je zde nejvýznamnější instituce výzkumů veřejného mínění své doby, tedy Ústav pro výzkum veřejného mínění, který během období 1946 až 1990 fungoval v rámci několika institucionálních uspořádání (v sedmdesátých letech i s názvem změněným na Kabinet pro výzkum veřejného mínění). V textu se zaměřujeme na roli výzkumů veřejného mínění od jeho počátků v roce 1946 až do roku 1989 ve vztahu ke státnímu, případně stranickému aparátu, veřejnosti a vědě

Sdílejte tuto stránku