popularizační článek
Simonová, Natalie. 2009. „Vzdělávací systém – pro někoho akcelerátor, pro někoho brzda (editorial).“ Socioweb 2009 (6) :1. ISSN 1214-1720. Dostupné z: http://www.socioweb.cz/upl/editorial/download/167_socioweb_06_09.pdf.

Editorial popisuje obsah šestého čísla Sociowebu 2009, zabývajícího se tématem nerovného přístupu ke vzdělání. Články se snaží poukázat na to, že vzdělávací systém může svým uspořádáním znamenat jak výtah k lepšímu životu, tak brzdu pro jeho dosažení.Číslo se zaměřuje na přechod mezi střední a vysokou školou v České republice.

Editorial describes the contents of the sixth number of a sociological webzin SOCIOWeb (2009), which is devoted to the theme of unequal access to education. The contributions aim to show, that the structure of educational system can mean either the lift to a better life, either the brake for his acquirement. This number of Socioweb focuses on the transition between secondary and university education in the Czech Republic.

Sdílejte tuto stránku