jiná publikace
Vojtíšková Kateřina, Věra Patočková, Renáta Mikešová. 2017. „Vztah obyvatel k přírodě a její ochraně. Sociologická perspektiva.“ Praha: Academia. Edice Strategie AV21. Dostupné z: https://www.soc.cas.cz/sites/default/files/soubory/vztah_obyvatel_k_prirode_a_jeji_ochrane.pdf.

První část studie se věnuje přístupu sociologie a sociálních věd k otázkám životního prostředí a zabývá se též ochranou přírody v České republice, jejím vývojem, institucemi i aktéry.
Další část se věnuje empirickým výzkumům s hlavním důrazem na výzkum z roku 2016 zaměřený na názory, postoje a chování zainteresované veřejnosti, tedy té části populace, která se o přírodu a životní prostředí zajímá profesionálně nebo ve svém volném čase a aktivně participuje v organizacích zabývajících se přírodou a životním prostředím – např. environmentální výchova, ochrana konkrétních populací rostlin a živočichů, péče o vybrané lokality, ochrana přírody na globální úrovni, volnočasové spolky související s přírodou (myslivost, rybaření, turistika, včelařství, lesnictví).

Sdílejte tuto stránku