jiná publikace
Vojtíšková Kateřina, Věra Patočková, Renáta Mikešová

Vztah obyvatel k přírodě a její ochraně. Sociologická perspektiva