kapitola v konferenčním sborníku
Vohlídalová, Marta. 2009. „Why do long-term couples decide to break-up?“ Pp. 66-68. in Malačič, J., Gams, M. (eds). Informational Society - IS 2009. Proceedings of the 12th International Multiconference. Ljubljana: Institut Jožef Stefan.

Česká republika patří k zemím s jednou z nejvyšších úrovní rozvodovosti v EU. V ČR však nemáme k dispozici data, která by komplexně mapovala tuto problematiku v ČR, ani studie, které by se této problematice věnovaly ve specificky českém kontextu. Cílem tohoto příspěvku je představit hlavní zjištění z kvantitativní výzkumné sondy zaměřené na individuální motivy, které lidi vedou k opuštění partnerského vztahu. Výzkumné šetření, na němž je tento příspěvek založen, bylo provedeno v roce 2009 na reprezentativním souboru české populace.
 

Left

Oddělení: 
Témata: 
mezilidské vztahy
rodina
Sdílejte tuto stránku