recenzovaný článek
Formánková, Lenka

Zábrodská, K: Variace na gender. Poststrukturalismus, diskursivní analýza a genderová identita

Formánková, Lenka. 2009. „Zábrodská, K: Variace na gender. Poststrukturalismus, diskursivní analýza a genderová identita.“ Gender, rovné příležitosti, výzkum 10 (2): 76-78. ISSN 1213-0028.

Recenze knihy Kateřiny Zábrodské s titulem Variace na gender: Poststrukturalismus, diskursivní analýza a genderová identita se zabývá výzkumem genderové identity z perspektivy post-strukturalistického přístupu. Vedle teoretické diskuse vybraných konceptů představuje autorka také jejich aplikaci v rámci vlastního výzkumu, postaveného na principech diskursivní analýzy.