odborná kniha / monografie
Kostelecká, Yvona, Josef Bernard, Tomáš Kostelecký. 2007. Zahraniční migrace vědců a výzkumníků a nástroje k jejímu ovlivnění. Sociologické studie / Sociological Studies 07:6. Praha: Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. 117 s. ISBN 978-80-7330-134-7.

Ve snaze obstát na globálním trhu práce s nejkvalifikovanějšími pracovníky zavádí mnoho států různé typy cílených politik pro zlepšení migrační bilance vysoce kvalifikovaných pracovníků. Předložená studie poskytuje systematický přehled o politikách, kterými se snaží různé země podnítit vědce a výzkumníky působící v zahraničí k návratu zpět do vlasti, případně alespoň usnadnit přenos informací, know-how a zkušeností ze zahraničí zpět do země. Vychází se studia textů publikovaných ve vědecké literatuře, textů publikovaných institucemi, které mají programy tohoto typu ve své agendě, ze studia internetových stránek informujících potenciální uživatele o programech a z osobní korespondence a rozhovorů s profesionály zabývající se danou problematikou. Přehled politik je doplněn pokusem emiricky kvantifikovat potenciální cílovou skupinu takových reintegračních politik – vědce a výzkumníky českého původu působící v zahraničí. 
Dosavadní zkušenosti s aplikací politik snažících se ovlivnit migraci vysoce vzdělaných ukazují, že největší šance na úspěch mají komplexně pojaté migrační politiky kombinující individuální a přístupy zaměřené na jednotlivé vědce a strukturální přístupy snažící se o změnu podmínek pro vědu a výzkum, v zemích, které sice nepatří mezi nevyspělejší, ale mají dostatečně silnou základnu domácí vědy, patří mezi země relativně bohaté a jejich ekonomika vykazuje známky stabilního růstu. 

Sdílejte tuto stránku