impaktovaný článek
Čermák, Daniel, Stachová, Jana. 2010. „Zdroje institucionální důvěry v České republice.“ Sociologický časopis / Czech Sociological Review 46 (5): 683-717. ISSN 0038-0288.

Cílem tohoto textu bylo identifikovat faktory, jež pomáhají vysvětlit důvěru ve vybrané politické instituce České republiky. Jako teoretický rámec pro toto zkoumání byl využit life-time learning model, který spojuje kulturní a institucionální přístupy při vysvětlování důvěry v instituce. Výsledky analýz ukázaly, že větší vliv na konkrétní hladinu důvěry má spíše institucionálníperformance, než vliv osvojený během socializace v rámci panující politické kultury, který nebyl již tak výrazný.

 

Sdílejte tuto stránku