popularizační článek
Sedláčková, Markéta, Jiří Šafr, Julia Häuberer. 2008. „Zdroje sociální důvěry v české společnosti.“ Socioweb 2009 (5): 8-10. ISSN 1214-1720. Dostupné z: http://www.socioweb.cz/upl/editorial/download/166_socioweb_05_09.pdf.

Článek v jednoduchosti představuje empirický model sociální důvěry a její prameny v české společnosti (výzkum Aktér a rizika 2005). Sociální důvěra je v české společnosti ovlivněna dvěma hlavními okruhy vlivů: a) osobnost jedince – psychologické rysy a hodnotové orientace (vzrůstá s flexibilitou v práci i životě, schopností přizpůsobit se ostatním a preferencí demokratické výchovy dětí;  naopak klesá, když se jedinec cítí sociálně izolovaný, tj. osamělost, nezačlenění do rodiny a komunity); b) kladné hodnocení politického systému a jeho výkonnost (důvěra ve státní instituce a optimismus při hodnocení budoucího vývoje ekonomiky); důvěru naopak oslabuje deziluze z vývoje po roce 1989 a negativní hodnocení současné situace ve společnosti (nepříznivé srovnání situace v porovnání s vyspělými zeměmi v oblastech rovnosti před zákonem, rozdílů mezi bohatými a chudými a míry korupce a úplatků).

Sdílejte tuto stránku