jiná publikace
Dlouhá, J., Pospíšilová, M. 2018. „Ženy OSVČ a prekérní situace – inspirace ze zahraničí. Analýza případů dobré praxe – OSVČ jako prekérní práce.“ http://osvc.soc.cas.cz. (Analýza realizovaná v rámci projektu „OSVČ jako prekérní práce aneb Zabraňme dalšímu znevýhodnění žen na trhu práce“ ) [cit. 22.8.2018]. Dostupné z: http://osvc.soc.cas.cz/sites/osvc.soc.cas.cz/files/zeny_osvc_a_prekerni_situace_inspirace_ze_zahranici_def.pdf.
Sdílejte tuto stránku