kapitola v knize / monografii
Vašát, Petr, Petr Gibas

Žít (mezi) místy: Geografie lidí bez domova

Vašát, Petr, Petr Gibas. 2018. „Žít (mezi) místy: Geografie lidí bez domova.“ Pp. xx-xx in Robert Osman, Lucie Pospíšilová. Geografie "okrajem": Každodenní časoprostorové zkušenosti. Praha: Karolinum.

Left

Témata: 
bydlení
město a vesnice
metodologie výzkumu
migrace a mobilita
sociální nerovnosti