nerecenzovaný článek
Linková, Marcela. 2002. „Znásilnění: Historický kontext a genderové stereotypy.“ Gender, rovné příležitosti, výzkum 3 (1): 6-8. ISSN 1213-0028.

Boj s násilím na ženách vyžaduje vynaložení koordinovaného úsilí na všech úrovních společnosti. Jde o jeden z nejvážnějších společenských problémů, jehož důsledky jsou dalekosáhlé – nejen pro život a psychické i fyzické zdraví žen a jejich dětí, ale i pro fungování společnosti celkově. Zároveň je nutné si uvědomit, že násilí páchané na ženách je strukturální součástí naší genderově uspořádané společnosti, která ženám přiřazuje druhořadou hodnotu a jejich status definuje statusem muže.

 

Sdílejte tuto stránku