kapitola v knize / monografii
Čermáková, Marie. 2006. „Znevýhodňování v práci: minulý, přítomný a budoucí rys pracovních vztahů.“ Pp. 25-34 in Křížková, Alena, Hana Maříková, Zuzana Uhde (eds.). Sexualizovaná realita pracovních vztahů. Analýza sexuálního obtěžování v České republice. Praha: Sociologický ústav AV ČR. 156 s. ISBN 807330090-7.

Kapitola knihy Sexualizovaná reality pracovních vztahů Marie Čermákové vychází z výzkumu veřejného mínění o obtěžování a sexuálním obtěžování na pracovišti zejména mezi zaměstnanci s důrazem na kontext a typ pracovního prostředí a výskyt tohoto jevu. Autorka se v textu zaměřuje na analýzu mezilidských vztahů na pracovišti s ohledem na výskyt a formy znevýhodňování a obtěžování z důvodu pohlaví.

Součást publikace: 
Sdílejte tuto stránku