recenzovaný článek
Vinopal, Jiří. 2007. „Zodpovídání otázek dotazníkového průzkumu: interpretace otázky.“ Naše společnost 5 (1): 10-14. ISSN 1214-438X.

Příspěvek tvoří první část série o procesu zodpovídání otázek respondenty. Situace dotazování je definována v podobě složek: interakční/komunikační, kognitivní a formální. Proces zodpovídání je popsán ve sledu interpretace otázky, vybavování informací z paměti, rozhodování a editace odpovědi. První část série je věnována fázi interpretace. Je zde vysvětlena problematika reprezentace otázky, schémat, scénářů nebo primingu a jsou předvedeny implikace pro kvalitu dotazování.

Sdílejte tuto stránku