Seznam publikací

Hledat publikace podle kritérií

Anebo publikace prohledejte fulltextově

Nalezeno 3444 publikací (zobrazeny záznamy 21 - 40)
2020, Nešpor, Zdeněk R.

The final monograph of a research project on "Return of Religion in the Public Space" is the first and only analyse of the divergent post-secularisation development of religion in the Czech Republic and Slovakia since the dissolution of Czechoslovakia.

Téma:
náboženství a religiozita
Typ publikace:
odborná kniha / monografie
2020, Chylíková, Johana

This study explores the acquiescent response style (ARS) among respondents in the Czech Republic. To analyse ARS, confirmatory factor analysis (CFA) was employed and the response style (RS) was modelled as a latent variable. The RS factor in the CFA model must be validated by its relationship to education and age, i.e. proxies of cognitive ability. The two studies presented in this article use large amount of data as all available balanced batteries of items were analysed.

Téma:
metodologie výzkumu
Typ publikace:
impaktovaný článek
2020, Kudrnáč, Aleš

This study explores youth accuracy judgments of disinformative and nondisinformative claims. Analyses are based on a nationally representative youth (16–20 years old) survey experiment conducted in the Czech Republic in 2017. When they were exposed to posts regarding refugee crisis, young people were asked to judge the accuracy of the statements accompanying the posts. Motivated reasoning of youth depended primarily on the alignment with the posts and the ideology of participants.

Téma:
politika (a postoje k politice)
Oddělení:
Typ publikace:
impaktovaný článek
2020, Marková Volejníčková, R., Švarcová, M., Křížková, A., Formánková, L.
Téma:
gender
Oddělení:
Typ publikace:
recenzovaný článek
2020, Želinský, Tomáš, Mysíková, Martina, Ng, Jason Wei Jian

Severe material deprivation, a dimension of the poverty and social exclusion index, one of Europe 2020 Strategy headline indicators, is defined as enforced lack of at least four of nine specific items. Proposals for modifications in the indicator include the Material and Social Deprivation indicator which is based on an updated set of thirteen items, whereas the choice of the threshold was data-driven.

Téma:
sociální nerovnosti, životní úroveň
Typ publikace:
impaktovaný článek
2018, B. Denters, K. Steyvers, P.J. Klok, D. Čermák

This book studies political leadership at the local level, based on data from a survey of the mayors of cities of more than 10,000 inhabitants in 29 European countries carried out between 2014 and 2016. The book compares these results with those of a similar survey conducted ten years ago.

Téma:
elity, veřejná správa
Typ publikace:
kapitola v knize / monografii
2020, Raudenská, P., Mysíková, M.

The primary objective of this study was to analyse the development of the effect of the bachelor’s and master’s tertiary degree on both respondents’ wage and socioeconomic status in the Czech labour market ten years after the Bologna Process. For the purposes

Téma:
mzdy a příjmy, vzdělání
Typ publikace:
impaktovaný článek
2020, Stöckelová, T., Trnka, S.

Since the concept of ‘local biologies’ was proposed in the 1990s, it has been used to examine biosocial processes that transform human bodies in similar and different ways around the globe. This paper explores understandings of biosocial differentiation and convergence in the case of Traditional Chinese Medicine (TCM) in the Czech Republic.

Téma:
globalizace, sociologie vědy, zdraví
Typ publikace:
impaktovaný článek
2019, Ďurďovič, Martin, Mlynář, Jan

Energy production and energy facilities and projects are based on scientific knowledge and they require employment of various kinds of technologies. This links energy development with a more general view of natural sciences and technologies and their function in contemporary advanced societies. The impact of technologies on everyday lives of individuals, groups and communities has been growing unprecedentedly in recent decades.

Téma:
občanská společnost, sociologická teorie, technologie/technika
Typ publikace:
kapitola v knize / monografii
2019, Ďurďovič, Martin, Mlynář, Jan

As people living in the EU states we take it for granted that a source of electricity will be there whenever we need it. It is a considerably less self-evident matter, how the electricity we rely on is supposed to be produced and distributed. The energy sector stands at a crossroads today and newly emerging options of energy strategies challenge the old ways of doing the business.

Téma:
občanská společnost, technologie/technika, veřejné mínění
Typ publikace:
kapitola v knize / monografii
2018, Ďurďovič, Martin

Schutz’s concept of intersubjectivity departs from radical, philosophical analyses of the constitution of the other (alter ego) in my consciousness. Instead, he takes the existence of the other and his or her subjectivity for granted and investigates the intersubjective relations of understanding and action among individuals. The shifting of phenomenological lifeworld theory from philosophy to sociology enables Schütz to study social interaction and order.

Téma:
sociologická teorie
Typ publikace:
recenzovaný článek
2015, Klímová Chaloupková

Okolnosti zakládání rodiny v České republice se v posledních pětadvaceti letech výrazně proměnily. Méně lidí uzavírá manželství, a pokud ano, tak ve vyšším věku. Nesezdané soužití se stává stále častěji prostředím, ve kterém jsou vychovávány děti. Manželství již nepředstavuje jedinou společensky přijímanou formu partnerského soužití.

Téma:
hodnotové orientace, rodina
Typ publikace:
kapitola v knize / monografii
2019, Patočková, Věra

Kapitola představuje vývoj postavení volného času a práce v hodnotovém systému obyvatel České a Slovenské republiky v období 1991 – 2017,  poté se podrobněji zaměřuje na vybrané charakteristiky volného času a práce a dále seznamuje s tím, kolik hodin obyvatelé České a Slovenské republiky práci věnují, jak jim práce zasahuje do jejich osobního a rodinného života a zda mají dostatek času na své koníčky a zájmy.

Téma:
práce, životní styl
Typ publikace:
kapitola v knize / monografii
2019., Stöckelová, T.
Téma:
globalizace, klimatická změna, politika (a postoje k politice)
Typ publikace:
kapitola v knize / monografii
2019, Nešpor, Zdeněk R.
Téma:
kultura
Typ publikace:
recenze publikace
2018, Guasti, Petra, Mansfeldová, Zdenka

Téma:
politika (a postoje k politice)
Oddělení:
Typ publikace:
kapitola v knize / monografii
2018, Guasti, Petra, Mansfeldová, Zdenka

Lapitola se zaměřuje na interakci mezi vládou a opozicí v českém parlamentu a poskytuje pohled na fungování roztříštěné politiky - rozdělená opozice a slabá vláda. Kapitola ukazuje na příkladu hospodářské krize rozdílnost chování obou typů parlamentní opozice. Postoj permanentní opozice vůči úsporám a rozpočtu je odmítavý a v souladu s její ideologickou linií. Mainstreamová opozice vykazuje více variant chování, které se pohybuje mezi konsensuálním a odmítavým.

Téma:
politika (a postoje k politice)
Oddělení:
Typ publikace:
kapitola v knize / monografii
2018, Guasti, Petra, Mansfeldová, Zdenka


Kapitola se zaměřuje na rozvoj demokracie a její kvality v České republice během ekonomické krize a krátce po ní (s hlavním zaměřením na období 2009-2014). Autorky se snaží odpovědět na otázku, zda hospodářská krize přispěla k oslabení české demokracie, nebo zda vnější šok z hospodářské krize dále posílil již existující problémy.

Téma:
EU, politika (a postoje k politice)
Oddělení:
Typ publikace:
kapitola v knize / monografii
2019, Mansfeldová, Zdenka, Lacina Tomáš

Téma:
elity, politika (a postoje k politice), transformace, volby (a volební výzkumy)
Oddělení:
Typ publikace:
kapitola v knize / monografii
2017, Guasti Petra, Mansfeldová Zdenka, Myant Martin, Bönker Frank

Národní studie je součástí mezinárodního komparativního projektu Sustainable Governance Indicators (SGI) koncipovaného za účelem identifikace a podpory efektivní tvorby politiky a vládnutí. Projekt je podporován nadací Bertelsmann Stiftung. SGI zkoumá, jak se vládám daří dosahovat cíle, kterým je udržitelný rozvoj. Studie hodnotí období od listopadu 2015 do listopadu 2016.

Téma:
politika (a postoje k politice)
Oddělení:
Typ publikace:
jiná publikace

Stránky