Nalezeno 3675 publikací

Publikace věnovaná sociálním aspektům permakultury, udržitelného hospodaření a zahrádkaření. Autorka zde publikovala čtyři popularizační texty založené na jejím výzkumu sociálních hnutí a udržitelného způsobu života: - Sociální permakultura a přírodní spiritualita v podání Starhawk - Permakultura a cesta z města - Permakultura, soběstačnost a komunita: hnutí Transition ve světě a u nás

Téma: město a vesnice, životní prostředí, životní styl

Typ publikace: popularizační článekOddělení: Lokální a regionální studia

Téma: historická sociologie

Typ publikace: kapitola v knize / monografiiOddělení: Ekonomická sociologie

Výzkumná zpráva se zabývá mírou využití jednotlivých typů lokálních venkovských služeb, jejich významem pro různé sociální skupiny a pociťovanou důležitostí ze strany obyvatel obcí a regionálních aktérů. Zároveň zpráva popisuje, jaké důsledky mají pro lokální vybavenost venkovských obcí změny tržního a spotřebního chování obyvatel venkova, a jaký vliv má vybavenost obcí na pociťovanou rezidenční spokojenost.

Téma: město a vesnice, regiony

Typ publikace: jiná publikaceOddělení: Lokální a regionální studia

The article explores the proliferation of conspiracies in female dominated spaces on Instagram, specifically among spiritual influencers who base their authority and influence on a combination of wellness culture practices and conspirituality narratives.

Téma: gender, média, životní styl

Typ publikace: recenzovaný článekOddělení: Gender & sociologie

This mixed‐methods article focuses on childlessness and barriers to parenthood among non‐heterosexual men in Czechia. On the quantitative sample of 419 men (165 gays, 125 bisexuals, and 129 heterosexuals with same‐sex romantic/sexual attraction), recruited on a representative online panel, we map the parenting desires, intentions, and perceived barriers to parenthood.

Téma: gender, rodičovství, sexualita

Typ publikace: impaktovaný článekOddělení: Gender & sociologie

Investigating what happens when money in the form of a cash-for-care benefit enters family relationships, this article examines long-term family care in the Czech Republic where a “care allowance” was introduced in 2007. It compares two qualitative studies: one of adult children providing care to their parents and the other of mothers caring for a disabled child; in both cases, the adults are entitled to the benefit.

Téma: gender, hodnotové orientace, péče, věk a stárnutí

Typ publikace: impaktovaný článekOddělení: Gender & sociologie

The Covid-19 pandemic had a particularly severe impact on people in a vulnerable position, such as solo mothers living alone with their children. In this article I use an intersectional approach in order to understand how their different positions in life affected their ability to cope with the crisis situation.

Téma: gender, péče

Typ publikace: recenzovaný článekOddělení: Gender & sociologie

Téma: náboženství a religiozita

Typ publikace: kapitola v knize / monografiiOddělení: Ekonomická sociologie

Former socialist states made great progress in the institutional set up and development of civil societies after the fall of their non-democratic regimes. However, the gap in levels of political participation between former socialist states and old democracies remains.

Téma: občanská společnost, politika (a postoje k politice), vzdělání

Typ publikace: impaktovaný článekOddělení: Sociologie politiky

Previous research on non-custodial sentences has pointed to the association between awareness of alternatives to prison and public opinion on these alternative measures. Using data from a public opinion survey conducted in the Czech Republic in 2018, the main objective of this study is to examine the extent to which public opinion on probation is influenced by awareness of probation service and support for probation in general.

Téma: kriminalita, veřejné mínění

Typ publikace: recenzovaný článekOddělení: Hodnotové orientace ve společnosti

This article explores the spatial mobility of disadvantaged populations in order to enhance our understanding of transport poverty. It is based on participatory GPS tracking data collected in peripheral rural regions in Czechia and Germany. The data provide information on the two-week mobility of 61 socially disadvantaged study participants belonging to the following groups: (a) the lone elderly, (b) the labor market disadvantaged, and (c) single parents.

Téma: dluhy, gender, město a vesnice, metodologie výzkumu, migrace a mobilita, životní úroveň

Typ publikace: impaktovaný článekOddělení: Lokální a regionální studia

V posledních několika letech došlo k významné změně podmínek v lesnictví, zejména kvůli kůrovcové kalamitě, změně klimatu a měnícímu se společenskému uspořádání, které vyžaduje různé funkce lesa v České republice. Cílem tohoto výzkumu bylo zjistit názory odborné veřejnosti o aktuálních tématech souvisejících s kalamitní situací v lesích. Otázky byly zaměřeny na legislativní změny v lesnictví, komunikaci správy státních lesů, využití českého dřeva a dřevěných konstrukcí.

Téma: životní prostředí

Typ publikace: recenzovaný článekOddělení: Lokální a regionální studia

Our chapter aims to describe the contemporary civic values of the people of Czech Republic within a European perspective. The following indicators have been chosen to represent activities, attitudes, and values that may sustain a democratic civic political culture: political interest, feelings of political efficacy and active participation in civil society and politics.

Téma: důvěra/sociální koheze, gender, hodnotové orientace, kultura, mezilidské vztahy, občanská společnost, politika (a postoje k politice), sociální kapitál

Typ publikace: kapitola v knize / monografiiOddělení: Hodnotové orientace ve společnosti, Sociální stratifikace

Stránky