Seznam publikací

Hledat publikace podle kritérií

Anebo publikace prohledejte fulltextově

Nalezeno 3550 publikací (zobrazeny záznamy 21 - 40)
2021, Nyklová, Blanka, Dana Moree

Výzkum na téma Násilí na ženách v souvislosti s COVID-19 vznikl jako reakce na nastalou pandemickou situaci v roce 2020. Díky tomu, že obě výzkumnice byly díky své předchozí činnosti v pravidelném kontaktu s nestátními neziskovými organizacemi, které se v oblasti domácího násilí pohybují – konkrétně Acorus, ROSA a proFem – se k nim záhy po začátku pandemie v roce 2020 dostaly informace o tom, jak nesourodé jsou informace o situaci uvnitř systému pomoci obětem domácího násilí.

Téma:
gender, mezilidské vztahy, rodina
Typ publikace:
jiná publikace
2018, Guasti Petra, Mansfeldová Zdenka, Myant Martin, Bönker Frank

The country study is a part of a cross-national comparative survey Sustainable Governance Indicators (SGI) designed to identify and foster successes in effective policymaking in the given time period. The project is supported by Bertelsmann Stiftung. The SGI explores how governments target sustainable development in a time period from November 2016 until November 2017.

Téma:
politika (a postoje k politice)
Oddělení:
Typ publikace:
jiná publikace
2020, Guasti Petra, Mansfeldová Zdenka, Myant Martin, Bönker Frank

The Sustainable Governance Indicators is a platform built on a cross-national survey of governance that identifies reform needs in 41 EU and OECD countries. The SGI brings together a broad network of experts and practitioners aiming to understand what works best in sustainable governance. The country study is a part of this cross-national comparative survey.

Téma:
politika (a postoje k politice)
Oddělení:
Typ publikace:
jiná publikace
2016, Guasti Petra, Mansfeldová Zdenka, Myant Martin, Bönker Frank

The country study is a part of a cross-national comparative survey Sustainable Governance Indicators (SGI) designed to identify and foster successes in effective policymaking. The SGI explores how governments target sustainable development in a time period from November 2014 until November 2015.

Téma:
politika (a postoje k politice)
Oddělení:
Typ publikace:
jiná publikace
2020, Gibas, Petr, Hodúlová, Tereza, Pauknerová, Karolína, Šima, Karel, Nyklová, Blanka, Vašát, Petr

Kniha vztahuje kutilství k obecnějším otázkám o současné společnosti, jejím vývoji a proměně a otevírá tak kutilství jako téma a terén, skrze který je možné tyto otázky nově nahlížet a zkoumat. Ukazuje, v čem a proč je kutilství zajímavé (nejen) pro společenskou vědu nikoli samo o sobě, ale jako prostředek, skrze který je možné lépe porozumět palčivým problémům současnosti.

Téma:
bydlení, gender, hodnotové orientace
Typ publikace:
odborná kniha / monografie
2021, Bernard, Josef, Čermák, Daniel

In this article we discuss multi-level career paths of Czech politicians from 2000 to 2017. First, we describe typical career movements between policy levels, differentiating between ascending and descending paths. Subsequently, we focus on ascending paths targeting at the national level which are the most common way how to enter the Parliament.

Téma:
elity, politika (a postoje k politice), volby (a volební výzkumy)
Typ publikace:
recenzovaný článek
2020, Chylíková, Johana
Téma:
kultura, sociální kapitál
Typ publikace:
popularizační článek
2020, Chylíková, Johana
Téma:
sociologická teorie
Typ publikace:
popularizační článek
2019, Chylíková, Johana
Téma:
kultura, sociální nerovnosti
Typ publikace:
popularizační článek
2019, Chylíková, Johana
Téma:
gender, kultura
Typ publikace:
popularizační článek
2017 - 2019, Chylíková, Johana, Filip Vostal
Téma:
gender, kultura, sociální nerovnosti, sociologická teorie, sociologie vědy
Typ publikace:
popularizační článek
2018, Chylíková, Johana, Martin Vávra, Jindrich Krejčí, Jennifer Buckley, Michaela Kudrnáčová
Téma:
sociologická data
Typ publikace:
jiná publikace
2021, Kubala Petr, Hoření Samec Tomáš

This article focuses on the topic of the young adult’s cleft habitus influenced by a housing affordability crisis in the Czech Republic and examines how this situation affects the young adult’s relation to the imagination of a temporally structured life course and synchronization of life spheres (housing, family, and work). This article is based on qualitative in-depth interviews conducted in the four cities most affected by the house and rent price increase.

Téma:
bydlení, mezigenerační vztahy, sociální nerovnosti
Typ publikace:
impaktovaný článek
2020, Hoření Samec, Tomáš, Balgová Ivana, Vacková Barbora

Self-help housing has been proposed as a solution to provide qualitatively adequate and affordable housing not only nowadays, but also during the late state socialism in the 1970s and 1980s in the for- mer Czechoslovakia. In this article, we focus on how the self-help housing provision was during that era linked with the responsibilisation of households, a technique of governance usually associated with neoliberal regimes.

Téma:
bydlení, mezigenerační vztahy
Typ publikace:
recenzovaný článek
2021, Kostelecká Yvona, Kostelecký Tomáš, Beláňová Andrea, Machovcová Kateřina

The chapter deals with the development of home-education in Czechia since its legalisation in 2004. It analyses the way home-education works in a specific Czech legal and institutional context. An analysis of the available data showed a rapidly growing popularity of home-education since its legalisation.

Téma:
rodina, vzdělání
Typ publikace:
kapitola v knize / monografii
2020, Klusáček Jan, Hamplová Dana
Téma:
důvěra/sociální koheze, mezigenerační vztahy, rodina
Typ publikace:
impaktovaný článek
2020, Sládek Martin, Kudrnáčová Röschová Michaela, Adámková Věra, Hamplová Dana, Sumová Alena
Téma:
zdraví
Typ publikace:
impaktovaný článek
2000, Hamplová Dana
Téma:
rodina, sociální nerovnosti
Typ publikace:
impaktovaný článek
2021, Krulichová, Eva

Recently, there has been growing interest in crime-related determinants of subjective well-being (SWB). The existing findings are, however, rather contradictory. The relationship between the aforementioned phenomena is most often examined using cross-sectional data, although it seems their development over time might be interlinked. Moreover, only limited attempts have been made to address the multidimensionality of SWB.

Téma:
kriminalita, životní úroveň
Typ publikace:
impaktovaný článek
2020, Buriánek, Jiří, Richter, Eva

Současná sociologie si klade otázky, kde, jak a proč vznikají rizika, jak je produkuje nebo konstruuje sama společnost a jak se promítají do jedincovy každodennosti. Na jedné straně stojí rizika jako terorismus či korupce, s nimiž se jednotlivci potýkají jen vzácně, která ale mění podobu celé společnosti.

Téma:
hodnotové orientace, korupce
Typ publikace:
odborná kniha / monografie

Stránky