Seznam publikací

Hledat publikace podle kritérií

Anebo publikace prohledejte fulltextově

Nalezeno 3227 publikací (zobrazeny záznamy 21 - 40)
2018, Šimon, Martin, Jíchová, Jana

Cílem příspěvku je představit návrh na zveřejnění dat o kriminalitě na úrovni ulic v podmínkách českých měst. Příspěvek nejprve informuje čtenáře o aktuálních výzkumech ve světě, které se věnují analýzám kriminality na úrovni ulic. Ze zahraničních výzkumů víme, že pokud analyzujeme kriminalitu na mikro-úrovni uličních segmentů, tak je polovina trestné činnosti koncentrována na pouhých pěti procentech segmentů.

Téma:
bydlení, kriminalita, metodologie výzkumu, veřejná správa
Typ publikace:
kapitola v konferenčním sborníku
2018, Guasti, P., Mansfeldová, Z. (eds.)

Democracy, defined as liberal pluralism, is under stress worldwide. Pluralistic democratic institutions: a free press, civil society and the rule of law all seem to be under attack. Democracies are being hollowed out from within while preserving the fundamental facade of elections.

Téma:
elity, EU, identita, občanská společnost, politika (a postoje k politice), volby (a volební výzkumy)
Oddělení:
Typ publikace:
odborná kniha / monografie
2018, Nešpor, Zdeněk R.
Téma:
náboženství a religiozita
Typ publikace:
recenzovaný článek
2018, Vašát, Petr

Přibližně od osmdesátých let dochází ve světové ekonomice k řadě změn, kte­ré se zcela zásadním způsobem odrážejí ve městech. Americký geograf Neil Smith v tomto duchu mluví o tzv. nové urbánní strategii. Novým způsobem jsou v rámci jednotlivých měst formulovány vztahy mezi kapitálem a státem, sociální repro­dukcí a sociální kontrolou. Jedním z projevů této proměny je i etablování tzv. punitivního urbanismu, tj. sady různorodých rep­resivních nástrojů (např.

Téma:
ekonomie, globalizace, město a vesnice, sociální nerovnosti
Typ publikace:
kapitola v knize / monografii
2018, Hašková, Hana, Zdeněk Sloboda
Téma:
gender, rodičovství, sexualita
Oddělení:
Typ publikace:
recenzovaný článek
2018, Křížková, Alena, Hana Hašková, Kristýna Pospíšilová
Téma:
gender, práce, zdraví
Oddělení:
Typ publikace:
recenzovaný článek
2018, Křížková, Alena, Hana Hašková
Téma:
gender, sociální nerovnosti
Oddělení:
Typ publikace:
jiná publikace
2018, Marta Vohlídalová, Hana Maříková

Attitudes towards women in politics and gender culture in general have implications for the status of women in politics and their descriptive representation. In the paper we ask what attitudes people have in the Czech Republic towards women in politics and their descriptive representation, how these attitudes have changed across time, and what factors are associated with these changes. We draw mainly on a survey carried out in 2014, and we compare its data with survey data collected in 2006.

Téma:
gender, politika (a postoje k politice)
Oddělení:
Typ publikace:
recenzovaný článek
2018, Hašková, Hana, Alena Křížková, Kristýna Pospíšilová
Téma:
gender, práce, rodičovství
Oddělení:
Typ publikace:
impaktovaný článek
2018, Pospíšilová, Marie
Téma:
gender, město a vesnice
Oddělení:
Typ publikace:
jiná publikace
2018, Pospíšilová, Marie
Téma:
gender, historická sociologie, rodina, sociologická data
Typ publikace:
jiná publikace
2018, Václavík, David - Hamplová, Dana - Nešpor, Zdeněk R.
Téma:
náboženství a religiozita
Typ publikace:
recenzovaný článek
2018, T. J. Stephens, C. J. Peden, R. M. Pearse, S. E. Shaw, T. E. F. Abbott, E. Jones, D. Kocman, G. Martin

Abstract

Background: Improving the quality and safety of perioperative care is a global priority. The Enhanced Peri-Operative Care for High-risk patients (EPOCH) trial was a stepped-wedge cluster randomised trial of a quality improvement (QI) programme to improve 90-day survival for patients undergoing emergency abdominal surgery in 93 hospitals in the UK National Health Service.

Téma:
péče, zdraví
Typ publikace:
impaktovaný článek
2018, Vašát, Petr, Petr Gibas

Časoprostor bývá základní konceptuální optikou, jakou je v sociálních vědách na bezdomovectví nahlíženo. Většina studií věnovaných vztahu bezdomovectví a časoprostoru ale chápe tento vztah nediferencovaně, tzn., dle našeho názoru dostatečně neproblematizuje jeho individuální, skupinové či lokálně-podmíněné vnímání, praktikování a prožívání. A přitom rozdíly jsou ve studiu (časoprostoru) lidí bez domova extrémně důležité.

Téma:
bydlení, město a vesnice, metodologie výzkumu, migrace a mobilita, sociální nerovnosti
Typ publikace:
kapitola v knize / monografii
2018, Petrúšek, I.

Článek využívá reprezentativní dotazníkové šetření dospělé populace k analýze vnímání existujících příjmových nerovností v České republice. Zároveň článek zkoumá preference obyvatel ohledně ideálního rozdělení příjmů ve společnosti, přičemž tyto preference byly formulovány při nejistotě ohledně vlastního postavení ve společnosti (pod tzv. závojem nevědomosti). V průměru Češi vnímají rozdělení disponibilních příjmů v České republice jako nerovnější než je ve skutečnosti.

Téma:
ekonomie, mzdy a příjmy, politika (a postoje k politice), sociální nerovnosti
Oddělení:
Typ publikace:
impaktovaný článek
2018, Brož, L., T. Stöckelová
Téma:
sociologie vědy
Typ publikace:
impaktovaný článek
2018, Vlachová, Klára

Národy jsou vnímány jako soubory vzájemně propojených rodin, které mají společné předky, žijí na historickém teritoriu a sdílejí společnou kulturu. Národní identita se utváří v kontrastu s jinými národy a národnostními skupinami. Ekonomicky prosperující země, jako je Česká republika, jsou atraktivní pro cizince - příslušníky jiných národů, kteří na její území přicházejí žít.

Téma:
identita
Typ publikace:
kapitola v knize / monografii
2018, Vlachová, Klára

Data z mezinárodních výzkumů ESS ukazují, že spokojenost s fungováním demokracie v posledních letech v Česku, Estonsku, Maďarsku, Polsku a na Slovensku vzrůstá. K poklesu spokojenosti s fungováním demokracie naopak došlo v řadě starých demokracií – v Belgii, Dánsku, Finsku, Francii, Irsku, na Islandu, v Itálii, Rakousku a Španělsku. Spokojenost s fungováním demokracie souvisí se spokojeností s vývojem ekonomiky.

Téma:
hodnotové orientace
Typ publikace:
kapitola v knize / monografii
2018, Samec Tomáš, Gibas Petr
Téma:
bydlení, legitimita, média, město a vesnice
Typ publikace:
impaktovaný článek
2018, Večerník, Jiří, Mysíková, Martina

V českém veřejném i odborném diskursu panuje silná rétorika o zakořeněném rovnostářství společnosti.

Téma:
mzdy a příjmy, sociální nerovnosti
Typ publikace:
odborná kniha / monografie

Stránky