Nalezeno 3867 publikací

Tento výzkum přinesl některé nové a důležité poznatky o podnikání sebezaměstnaných žen (OSVČ) a mikropodnikatelek. Zaměřil se nově na zkušenost podnikatelek s digitálními technologiemi, na jejich kompetence v této oblasti i na využívání měkkých dovedností v podnikatelské činnosti. Pozornost věnoval rovněž jejich vnímání podnikání včetně toho, jak jsou viděny coby podnikatelky svým okolím.

Téma: gender

Typ publikace: jiná publikaceOddělení: Gender & sociologie

Participativní bydlení znamená, že na přípravě projektu bydlení nebo jeho části, na investici, případně na správě bydlení spolupracují obyvatelé. Existuje řada důvodů, proč obyvatelé vstupují do projektů participativního bydlení: reakce na snižující se dostupnost bydlení, snaha zlepšovat kvalitu bydlení a jeho architektonickou podobu, zvyšování odolnosti vůči klimatické krizi či snaha zkvalitnit sousedské vztahy.

Téma: bydlení

Typ publikace: odborná kniha / monografieOddělení: Socioekonomie bydlení

Nedostupnost bydlení se dotýká stále více obyvatel. Receptem na řešení není jedna konkrétní cesta, ale kombinace různých opatření a vytváření nových forem bydlení. Mezi taková řešení patří i participativní bydlení, v němž obyvatelé spolupracují s dalšími domácnostmi a zapojují se do přípravy a provozu bydlení. Sousedská spolupráce a sdílení některých aspektů bydlení může přinést ekonomické, sociální i ekologické benefity. Participativní bydlení ale není jen o spolupráci sousedů.

Téma: bydlení

Typ publikace: odborná kniha / monografieOddělení: Socioekonomie bydlení

As the COVID-19 pandemic became an unprecedented global threat, it was accompanied by an increase in trust in governments as well as fear among the public. Previous research suggests that both institutional trust and fear contribute to the willingness of citizens to comply with anti-pandemic measures. Moreover, fear during the contagion also increases trust in government. This article presents a test of the mediation of the effects of fear on compliance through trust.

Téma: důvěra/sociální koheze, politika (a postoje k politice), zdraví

Typ publikace: impaktovaný článekOddělení: Sociální stratifikace

Pracovní název předkládaného výzkumu zněl „Potřeby dětí a násilí v blízkých vztazích“.

Téma: gender, mezilidské vztahy, rodina

Typ publikace: jiná publikaceOddělení: Národní kontaktní centrum - gender a věda

Téma: náboženství a religiozita

Typ publikace: recenzovaný článekOddělení: Ekonomická a náboženská studia

Macro-paintings have become a popular tool used by various actors to uplift marginalized communities in cities of the global South by transforming their physical environments. These actors operate under the assumption that improving the material conditions of these communities will lead to their overall transformation. As a result, communities serve as a focal point in this process, upon which macro-paintings are intended to have a significant impact.

Téma: bydlení, globalizace, identita, město a vesnice, sociální nerovnosti, sociologická teorie, veřejná správa

Typ publikace: recenzovaný článekOddělení: Lokální a regionální studia

Introduction: The Covid-19 pandemic affected food systems in many countries and emphasized a lot of already existing social, economic and environmental agri-food problems. Alternative food networks (AFNs), praised for their ability to improve the food systems, were under stress, however, at the same time, the changed conditions may have opened new possibilities.

Téma: město a vesnice, spotřeba, zdraví

Typ publikace: impaktovaný článekOddělení: Lokální a regionální studia

Finanční hospodaření domácností je komplexní proces, ve kterém hrají roli různorodé faktory ovlivňující finanční zdraví domácnosti. Těmito faktory jsou v první řadě výše příjmu a výdajů domácností včetně způsobu zajištění bydlení, velikost a struktura domácností, vzdělání či finanční gramotnost.

Téma: ekonomie, mzdy a příjmy

Typ publikace: jiná publikaceOddělení: Ekonomická a náboženská studia

The report is focused on barriers, opportunities and good practices for gender-sensitive innovations and entrepreneurship. It is based on the analysis of 36 interviews with experts from the health, green and digital fields and the target groups defined in the quadruple helix of academia, citizens, industry, and government. The interviews were collected by 12 GILL partners in the 10 consortium countries in 2023.

Téma: gender

Typ publikace: jiná publikaceOddělení: Gender & sociologie

Kniha popisuje vývoj systematického výzkumu společnosti na území dnešního Česka a Slovenska, s přesahem do dalších zemí středu Evropy. Autoři jednotlivých kapitol představují významné etapy tohoto výzkumu s důrazem na dění v rámci sociologie, ovšem s vědomím, že sociální výzkum se často rozvíjel na hranicích tohoto oboru či zcela mimo něj. Popisují, jak byly prováděny významné výzkumy či jakým způsobem fungovaly výzkumné instituce.

Téma: sociologická data

Typ publikace: odborná kniha / monografieOddělení: Český sociálněvědní datový archiv

Despite a long and rich history of fear of crime research, studies which focus on the importance of local specifics are rather limited. This study fills this gap by analyzing fear of crime—measured as concerns about crime and feeling of safety—among residents of disadvantaged neighborhoods.

Téma: kriminalita

Typ publikace: impaktovaný článekOddělení: Hodnotové orientace ve společnosti

The topic of safeguarding against sickness grew in importance during the COVID-19 pandemic. People’s health was more at risk, yet not all had the same capacity and options to deal with it. Therefore, this article focuses on the under-researched topic of choice of strategies and individual practices for safeguarding against one’s sickness among micro-entrepreneurs (with 1–10 employees) before and during the pandemic, namely on the example of Czechia.

Téma: gender, sociální politika, zdraví

Typ publikace: impaktovaný článekOddělení: Gender & sociologie

Kteří podnikající jsou ve svém podnikání nejvíce znevýhodněni a v jakých oblastech? Co je největším úskalím při hledání informací o vlastním podnikání? Existuje vůbec nějaká regulace platformové ekonomiky na českém trhu práce? Může práce v coworkingovém centru zmírnit aspekty prekarity v podnikání? Jak se podnikající zabezpečují pro případ vlastní nemoci?

Téma: gender, práce

Typ publikace: jiná publikaceOddělení: Gender & sociologie

Monitorovací zpráva o postavení žen v české vědě přináší aktuální statistické ukazatele o postavení žen v českém výzkumném prostředí. Publikace si klade za cíl informovat o zastoupení žen a mužů napříč vědními obory, akademickými sektory a sektory ekonomiky, včetně pozice České republiky v mezinárodním srovnání. Kromě toho se zpráva rovněž věnuje příjmům a genderovým rozdílům v nich.

Téma: gender, sociologie vědy

Typ publikace: jiná publikaceOddělení: Národní kontaktní centrum - gender a věda

Stránky