Tiskové zprávy
Vydáno: 31. 5. 2017

Agentura EU pro základní práva (FRA) vydala souhrnnou zprávu Fundamental Rights Report 2017: FRA Opinions

Agentura Evropské unie pro základní práva (FRA) zveřejnila 30. 5. 2017 souhrnnou zprávu Fundamental Rights Report 2017: FRA Opinions.

Podklady za Českou republiku připravoval tým Sociologického ústavu AV ČR, v.v.i., pod vedením doc. Terezy Stöckelové, Ph.D.

Tisková zpráva FRA v češtině je dostupná zde fra.europa.eu/sites/default/files/fra_uploads/fra-2017-bridge-rights-gap_cs.pdf

Výroční zprávu ke stažení naleznete na adrese fra.europa.eu/sites/default/files/fra_uploads/fra-2017-fundamental-rights-report-2017-opinions_en.pdf( anglický jazyk).