Vydáno: 27. 3. 2013
Ostatní

prodej v Tiskovém a edičním oddělení, Sociologického ústavu AV ČR, v.v.i.

Tiskové a ediční oddělení, Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., Jilská 1, 110 00 Praha 1

po - pá 8:30 - 16:30

 

tel.: 210 310 217

e-mail: Monika.Kuzelova@soc.cas.cz

 

Vše za 50,- Kč

Monografie/Odborné publikace/Sociologické disertace

 

2005


M14 - Simonová, N. (ed.), P. Matějů: České vysoké školství na křižovatce. Investiční přístup k financování studia na vysoké škole v sociologické reflexi, 263 s.

 

2006

 

M1 - Hamplová, D., P. Šalamounová, G. Šamanová (eds.): Životní cyklus sociologické a demografické perspektivy, 307 s.

 

M2 - Křížková, A., H. Maříková, Z. Uhde (eds.): Sexualizovaná realita pracovních vztahů. Analýza sexuálního obtěžování v České republice, 156 s.

 

M3 - Hašková, H., A. Křížková, M. Linková (eds.): Mnohohlasem - Vyjednávání ženských prostorů po roce 1989, 331 s.

 

2007

 

M6 - Houžvička, V., L. Novotný: Otisky historie v regionálních identitách obyvatel pohraničí. Sebedefinice a vzájemné vnímání Čechů a Němců v přímém sousedství, 170 s.

 

M7 - Smith, Michael L.: Přímá demokracie v praxi. Politika místních referend v České republice, 101 s.

 

M8 - Lukáš Linek, Jan Outlý, Gábor Tóka, Agnes Batory (eds.): Volby do Evropského parlamentu 2004, 314 s.

 

M10 - Tomáš Lebeda, Lukáš Linek, Pat Lyons, Klára Vlachová et al.: Voliči a volby 2006, 234 s.

 

M9 - Dana Hamplová (ed.), Jana Chaloupková, Eva Soukupová, Petr Sunega, Kryštof Zeman: Děti na psí knížku? Mimomanželská plodnost v ČR, 155 s.

 

SD 01 - Petra Rakušanová: Povaha občanské společnosti v České republice v kontextu střední Evropy, 140 s.

 

SD 02 - Alena Křížková: Životní strategie žen a mužů v řízení (a) podnikání, 175 s.

 

2008


SD 03 - Radka Dudová: Otcovství po rozchodu rodičovského páru, 234 s.

 

M 15 - Martin Lux (ed.), Petr Sunega, Martina Mikeszová, Tomáš Kostelecký: Standardy bydlení 2007/2008. Faktory vysokých cen vlastnického bydlení v Praze, 206 s.

 

M 16 - Radka Dudová (ed.): Nové šance a rizika: Flexibilita práce, marginalizace a soukromý život u vybraných povolání a sociálních skupin, 308 s.

 

SD 04 - Jana Stachová: Občanská společnost v regionech České republiky, 93 s.

 

SD 05 - Tereza Stockelová: Biotechnologizace: legitimita, materialista a možnosti odporu, 160 s.

 

SD 06 - Jiří Vinopal: Kognitivní přístupy v metodologii výzkumných řešení: metoda okamžité validizace, 112 s.

 

M 21 - Martin Lux, František Kuda (eds.): Regionální rozdíly v dostupnosti bydlení v České republice, 193 s.

 

M 20 - Yvona Kostelecká, Josef Bernard, Věra Patočková, Tomáš Kostelecký: How to Turn Brain Drain into Brain Gain, 101 s.

 

SD 07 - Jiří Šafr: Životní styl a sociální třídy: vytváření symbolické kulturní hranice diferenciací vkusu a spotřeby, 165 s.

 

M 22 - Jiří Večerník: Czech society in the 2000s: a report on socio-economic policie and structures, 286 s.

M 24 - Markéta Škodová (ed.), Jan Červenka, Vlastimil Nečas, František Kalvas, Paulína Tabery, Tomáš Trampota: Agenda-setting: teoretické přístupy, 87s.

 

M 18 - Jiří Šafr (ed.): Sociální distance, interakce, relace a kategorizace: alternativní teoretické perspektivy studia sociální stratifikace, 145 s.

 

M 17 - Milan Tuček (ed.): Soudržnost v diferencující se společnosti, 245 s.

 

2009


M 25 - Zdenka Vajdová (ed.): Místní společenství Orlicka, 139 s.

 

M 27 - Pat Lyons: Mass and Elite Attitudes during the Prague Spring Era: Importance and Legacy, 374 s.

 

M 26 - Yana Leontiyeva, Martin Vávra (eds.): Postoje k imigrantům, 121 s

 

Vše za 80,- Kč

2010

 

M 29 - Jiří Večerník ( ed.): Individuals and Households in the Czech Republic and CEE countries, 218 s.

 

M 28 - Jana Chaloupková (ed.): Proměny rodinných a profesních startů, 167 s.

 

M 30 - Eva Mitchell: Finanční podpora rodin s dětmi v České republice v evropském kontextu, 136 s.

 

2011


M 32 - Zdenka Vajdová, Daniel Čermák, Jana Stachová: Spolupráce – rozvojová strategie Orlicka, 121 s.

 

M 35 - Petra Guasti, Jessie Hronešová and Zdenka Mansfeldová ( eds.): The Nexus Between Democracy, Collective Identity Formation, and EU Enlargement, 193 s.

 

M 42 - Zdeněk R. Nešpor, Anna Kopecká (eds.): Edice českých sociologických časopisů (CD)

 

M 33 - Radka Dudová: Interrupce v České republice: zápas o ženská těla, 177 s.

 

M 34 - Martin Lux ( ed.): Standardy bydlení 2010/2011: Sociální nerovnosti a tržní rizika bydlení, 205 s.

 

M 36 - Zdenka Vajdová (ed.): Sociální kapitál a dopady ekonomické krize v regionech: Kraj Vysočina a Ústecký kraj, 155 s.

 

Vše za 50,- Kč


Historická demografie

 

Historická demografie č. 29 (2005)

Historická demografie č. 30 - Suplement (2006)

Historická demografie č. 30 (2006)

Historická demografie č. 31 (2007)

Historická demografie č. 32 (2008)

 

Sociologické studie/Sociological Studies

 

SS 04:01 - L. Linek: Volby do Evropského parlamentu 2004 – analýza volební účasti a stranické podpory v České republice, 73 s.

 

SS 04:02 - S. Pikálková (ed.): Mezinárodní výzkum násilí na ženách – Česká republika / 2003: příspěvek k sociologickému zkoumání násilí v rodině, 152 s.

 

SS 04:03 - T. Kostelecký, D. Čermák: Metropolitan Areas in the Czech Republic - Definitions, Basic Characteristics, Patterns of Suburbanisation and Their Impact on Political Behaviour, 57 s.

 

SS 05:01 - Řeháková, B.: Measuring Value Orientations with the Use of S.H. Schwartz’s Value Portraits, 47 s.

 

SS 05:02 - Kostelecký, T.: Political Behavior in Metropolitan Areas in the Czech Republic between 1990 and 2002 - Patterns, Trends, and the Relation to Suburbanization and ItsSocio-Spatial Patterns, 104 s.

 

SS 05:03 - Kostelecký, T., J. Vobecká (eds.): Regionální elity 2004, 152 s.

 

SS 06:1 - Nešpor, Z.R., J. Večerník (eds.): Socioekonomické hodnoty, politiky a instituce v období vstupu České republiky do Evropské unie, 278 s.

 

SS 06:4 - Hašková, H. (ed.): Fenomén bezdětnosti v sociologické a demografické perspektivě, 153 s.

 

SS 06:5 - Hamplová, D. (ed.), K. Zeman, B. Řeháková, V. Polášek, E. Soukupová: Mimomanželská plodnost v České republice po roce 1989: sociální a ekonomické souvislosti, 92 s.

 

SS 06:6 - Linek, L., Š. Pecháček: Základní charakteristiky členské základny KDU-ČSL, 48 s.

 

SS 06:8 - Šamanová, G., M. Škodová, J. Vinopal: Obraz vědy v českém veřejném mínění, 110 s.

 

SS 06:9 - Šafr, J.: Social Standing and Lifestyle in Czech Society, 64 s.

 

SS 06:10 - Leontiyeva, Y. (ed.), P. Ezzeddine-Lukšíková, T. Hirt, M. Jakoubek, J. Kocourek, L. Pažejová: Menšinová problematika v ČR: komunitní život a  reprezentace kolektivních zájmů (Slováci, Ukrajinci, Vietnamci a Romové), 95 s.

 

SS 06:11 - Čada, K., A. Červinková, M. Linková, D. Řeháčková, T. Stöckelová: Věda jako věc veřejná: vědní politiky a média, 75 s.

 

SS 06:12 - M. Tuček (ed.), I. Bayer, L. Gatnar, P. Machonin, M. Sedláčková, J. Šafr, O. Špaček: Soudržnost společnosti z pohledu české veřejnosti,189 s.

 

SS 06:13 - H. Hašková (ed.), J. Pomahačová: Rodičovství a bezdětnost ve vybraných časopisech pro ženy a pro muže, 107 s.

 

SS 07:2 - Nešpor, Z. R.: Institucionální zázemí české sociologiepřed nástupem marxismu, 89 s.

 

SS 07:3 - R. Dudová (ed.) : Souvislosti proměn pracovního trhu a soukromého, rodinného a partnerského života, 165 s.

 

SS 07:4 - J. Večerník (ed.) : The Czech Labour Market: Changing Structures and Work Orientations, 166 s.

 

SS 07:5 - Paulína Tabery : Reprezentace různých forem rodinného a pracovního trhu života v ženských a mužských časopisech, 75 s.

 

SS 07:6 - Y. Kostelecká, J.Bernard, T. Kostelecký: Zahraniční migrace vědců a výzkumníků a nástroje k jejímu ovlivnění, 117 s.

 

SS 07:7 - R. Dudová, Š. Hastrmanová : Otcové, matky a porozvodová péče o děti,129 s.

 

SS 07:8 - J. Vobecká, T. Kostelecký (eds.) : Politické důsledky suburbanizace. Analýza případových studií proměn politického chování a občanské participace ve vybraných suburbánních lokalitách Prahy a Brna, 60 s.

 

SS 07:9 - A. Křížková (ed.), Z. Sloboda, R. Dudová, H. Maříková: Podmínky rodičovství v podnikovém prostředí v mezinárodním srovnání, 104 s.

 

SS 07:10 - P. Nejdl, D.Čermák (eds.): Participace a partnerství v místní veřejné správě,  124 s.

 

SS 07:11 - Hana Maříková (ed.), Marta Vohlídalová: Trvalá nebo dočasná změna? Uspořádání genderových rolí v rodinách s pečujícími otci, 103s.

 

SS 08:01 - Lukáš Linek, Pat Lyons: Politická informovanost občanů: teorie, měření a role při zkoumání politických postojů. 131s.

 

SS 08:2 - Zdenka Vajdová (ed.): Aktéři rozvoje regionu – Orlicko, 123 s.

 

SS 08:3 - Natalie Simonová, Petr Soukup: Evolution and Determination of Educational Inequalities in the Czech Republic between 1955 and 2002 in the European Context, 59s. 190,-Kč

 

SS 08:4 - Jiří Šafr, Julia Hauberer (eds.): Social Distance and Stratification: Social Space in the Czech republic, 108 s.

 

SS 08:5 - Marta Kolářová, Kateřina Vojtíšková: Vnímání a utváření sociálních distancí a třídních nerovností v české společnosti, 101 s.

 

SS 09:1 - Tomáš Lebeda, Klára Vlachová, Blanka Řeháková: První volby do Senátu. Analýza voleb do Senátu Parlamentu České republiky v roce 1996, 108 s.

 

SS 09:2 - Dana Hamplová, Blanka Řeháková: Česká religiozita na počátku 3. tisíciletí. Výsledky Mezinárodního programu sociálního výzkumu ISSP 2008-Náboženství, 139 s.

 

SS 09:3 - Tomáš Kostelecký, Věra Patočková, Michal Illner: Problémové čtvrti ve městě a politiky k jejich regeneraci – případová studie Prahy, 108 s.

 

SS 09:4 - Alena Křížková, Zdeněk Sloboda: Genderová segregace českého trhu práce. Kvantitativní a kvalitativní obraz, 115 s.

SS 09:5 - Jana Stachová, Josef Bernard, Daniel Čermák: Sociální kapitál v České republice a v mezinárodním srovnání, 121 s.

 

SS 09:6 - Daniel Čermák (ed.): Aplikace principů partnerství a participace v prostředí malých měst České republiky, 99 s.

 

SS 09:7 - Jana Chaloupková: Rodinné a pracovní dráhy mladých: holistická perspektiva, 119 s.

 

SS 09:8 - Zdenka Mansfeldová, Lukáš Linek (eds.): Český parlament ve druhé dekádě demokratického vývoje, 160 s.

 

SS 09:9 - Ivo Bayer, Jitka Kolářová, Marta Kolářová, Martin Vávra: Zobrazování nerovností a hodnotová poselství v časopisech pro děti a mládež na příkladu časopisu Bravo, 127 s.

 

SS 09:10 - Tomáš Lebeda, Karolína Malcová, Tomáš Lacina: Volby do Senátu 1996 až 2008, 84 s.

 

SS 10:1 - Josef Bernard (ed.): Endogenní rozvojové potenciály malých obcí a místní samospráva, 126 s.

Sdílejte tuto stránku