Vydáno: 15. 3. 2023
Ostatní

Projekt Centrum socio-ekonomického výzkumu dopadů environmentálních politik (SEEPIA), do kterého je od roku 2021 zapojený také Sociologický ústav AV ČR prostřednictvím aktivit svého Centra pro výzkum veřejného mínění, se věnuje socioekonomickým výzkumem v oblasti životního prostředí. Interdisciplinární výzkumné centrum, rozvíjející metody hodnocení dopadů politik a výzkum postojů a chování, vedle toho pořádá akce otevřené pro veřejnost. Některé výsledky práce výzkumníků a výzkumnic SEEPIA naleznete na webu seepia.cz, podobně jako další podrobnosti o průběžných aktivitách.

SEEPIA

V příštím týdnu Centrum socio-ekonomického výzkumu dopadů environmentálních politik ve spolupráci s UK IES a UK COŽP uspořádá přednášku prof. Anny Alberini z University of Maryland s názvem Jaký je vliv politik zaměřených na snížení emisí z dopravy na prodej automobilů s různými druhy paliv v Německu?. Přednáška bude probíhat v anglickém jazyce a účast na ní vyžaduje registraci.

Datum: 22. března, 2023
Čas: 15:30 – 17:00
Místo: Institut ekonomických studií FSV UK, Opletalova 26, 110 00, Praha 1

Anotace:
With more than 3 million new passenger cars sold every year, Germany’s automobile industry is a major player on the European car market, and one seen as an important arena for achieving climate protection targets. We use high-resolution car registration data from each state in Germany between January 2015 to March 2020 to estimate reduced-form panel-data models and identify the effects of three flagship policies aimed at reducing transport emissions from cars: diesel bans, rebates for battery vehicles, and subsidies for charging station projects. The models show that the policies have significant effects on the sales of specific powertrains. But policy simulations that incorporate estimates of lifecycle CO2-emissions reveals that they have only negligible effects on emission reductions and are costly. Rebates on the purchase of a battery-electric or plug-in hybrids result in a cost per ton of reduced CO2 emissions of over €1000. Even the most optimistic scenarios result in a cost per ton of CO2 reduced by subsidies for the construction of charging stations of at least €400. These figures are very large when compared with the cost of abatement implicit in the price of allowances on the European Emissions Trading System, with important implications on cross-sectoral trading, such as the one envisioned in the European Union’s Fit-for-55 program.

Sdílejte tuto stránku