Vydáno: 6. 6. 2017
Tiskové zprávy

V posledním mezinárodním šetření European Social Survey Round 8 byli respondenti v České republice a v dalších 24 evropských zemích tázáni na názory na změnu klimatu.

  • 53 % se vůbec nezajímá o změnu klimatu,
  • 44 % se neobává změny klimatu, 33 % se obává jen trochu,
  • 49 % se domnívá, že klimatická změna je způsobena lidskou činností a přírodními procesy stejným dílem,
  • 60 % necítí osobní zodpovědnost za řešení změny klimatu,
  • 38 % nepovažuje za pravděpodobné, že dostatečný počet zemí přijme opatření ke zmírnění klimatické změny,
  • postoje ke změně klimatu souvisí s věkem a pohlavím.

V posledním mezinárodním šetření European Social Survey Round 8 byli respondenti v České republice a v dalších 24 evropských zemích (http://www.europeansocialsurvey.org/data/country_index.html) tázáni na názory na změnu klimatu. Data za Českou republiku, která jsou právě dostupná, ukazují, že více než polovina dotázaných se vůbec nezajímá o změnu klimatu a velké obavy ze změny klimatu nemá (Graf 1).

Téměř 50 % respondentů se domnívá, že přírodní procesy a člověk se podílejí na změně klimatu stejným dílem, a téměř 30 % připouští, že klimatická změna je způsobena zejména lidskou činností (Graf 2). Vůbec žádnou osobní zodpovědnost za řešení změny klimatu necítí 21 % dotázaných a 39 % dotázaných pociťuje velmi malou osobní zodpovědnost za řešení klimatické změny (Graf 3).

Odpovědi na otázku, zda dostatečný počet zemí přijme opatření ke zmírnění klimatické změny, mají v České republice normální rozložení: 38 % respondentů považuje za více či méně nepravděpodobné, že dostatečný počet zemí přijme opatření ke zmírnění klimatické změny, 37 % to považuje za více či méně pravděpodobné, 20 % je nevyhraněných a 5 % neví nebo neodpovědělo (Graf 4).

Obava ze změny klimatu souvisí s pohlavím a věkem.

„Více žen než mužů se obává klimatické změny a domnívá se, že změna klimatu je způsobena člověkem, cítí za řešení klimatické změny osobní zodpovědnost a věří, že dostatečný počet zemí přijme opatření ke zmírnění klimatické změny,“ říká Klára Plecitá, vedoucí oddělení Hodnotové orientace ve společnosti Sociologického ústavu AV ČR, v.v.i. „Také lidé ve věku 15 až 32 let se častěji obávají klimatické změny, častěji věří v její lidskou příčinu, cítí za řešení osobní zodpovědnost a věří, že dostatek zemí přijme protiklimatická opatření,“ dodává doktorka Plecitá.

Vztah mezi názory na klimatickou změnu a vzděláním není jednoznačný. Nejvíce se klimatické změny v současnosti obávají lidé s bakalářským vzděláním. Lidé se základním vzděláním jsou nejčastěji přesvědčeni o tom, že její příčinou je lidská činnost. Lidé s maturitou častěji pociťují osobní zodpovědnost za její řešení. Lidé se základním vzděláním a vyučení považují častěji za pravděpodobné, že dostatečný počet zemí přijme opatření ke zmírnění klimatické změny.

Graf 1 - Jak moc se obáváte změny klimatu? (%)

Zdroj: Výzkumné šetření: European Social Survey Round 8 (2016/17), www.europeansocialsurvey.org

Poznámka: Výběr respondentů: pravděpodobnostní, 15+, počet respondentů: 2300, zveřejnění dat za všechny evropské země: říjen 2017

Graf 2 - Myslíte si, že je změna klimatu způsobena přírodními procesy, lidskou činností nebo obojím? (%)

Zdroj: Výzkumné šetření: European Social Survey Round 8 (2016/17), www.europeansocialsurvey.org

Poznámka: Výběr respondentů: pravděpodobnostní, 15+, počet respondentů: 2300, zveřejnění dat za všechny evropské země: říjen 2017

Graf 3 - Do jaké míry se cítíte osobně zodpovědný(á) za řešení změny klimatu? (%)

Zdroj: Výzkumné šetření: European Social Survey Round 8 (2016/17), www.europeansocialsurvey.org

Poznámka: Výběr respondentů: pravděpodobnostní, 15+, počet respondentů: 2300, zveřejnění dat za všechny evropské země: říjen 2017

 

Graf 4 - A jak je podle vás pravděpodobné, že vlády v dostatečném počtu zemí přijmou opatření ke zmírnění změny klimatu? (%)

Zdroj: Výzkumné šetření: European Social Survey Round 8 (2016/17), www.europeansocialsurvey.org

Poznámka: Výběr respondentů: pravděpodobnostní, 15+, počet respondentů: 2300, zveřejnění dat za všechny evropské země: říjen 2017

 

Kontaktní osoba: Klára Plecitá, klara.plecita@soc.cas.cz, tel. 210 310 571

 

Sdílejte tuto stránku

Připojené obrázky