Ostatní
Vydáno: 13. 12. 2005

ESS získalo prestižní Descartesovu cenu

Projekt European Social Survey, na kterém se podílí i Sociologický ústav AV ČR, získal v roce 2005 prestižní ocenění udělované Evropskou komisí.

Descartesova cena byla v roce 2005 udělena pěti vynikajícím vědeckým týmům zabývajícím se genetikou, klimatickými změnami, astronomií, sociálními vědami a fyzikou meta-materiálů. Zcela poprvé byl oceněm výzkumný program z oblasti sociálních a humanitních věd - European Social Survey. Cenu udělil zástupcům oceněných týmů 2. prosince na slavnostním ceremoniálu v Londýně komisař pro vědu a výzkum Janez Potočnik.

V Sociologickém ústavu AV ČR pracuje na projektu European Social Survey výzkumné oddělení Hodnotové orientace ve společnosti a národní koordinátorkou je Klára Plecitá.

 

Připojené odkazy