Vydáno: 1. 7. 2021
Ostatní

Konference organizovaná pod hlavičkou projektu GENDERACTION, který kooridnuje oddělení NKC - gender a věda, poskytne prostor k reflexi aktuálního vývoje v oblasti genderové rovnosti ve vědě. Diskutovat budou zástupci a zástupkyně členských států, grantových agentur, vedení evropských sítí výzkumných organizací i expert(k)y. Konference Deepening the ERA Through Gender Equality proběhne ve spolupráci se slovinským předsednictvím v Radě EU.

Conference #DeepeningERA Invitation

8.- 9. července proběhne závěrečná konference projektu GENDERACTION Deepening the ERA Through Gender Equality ve spolupráci se slovinským předsednictvím v Radě EU.

Během uplynulých čtyř let projekt GENDERACTION výrazně přispěl k posunům na poli genderové rovnosti ve výzkumu. Konsorcium reprezentující čtrnáct zemí, koordinované Národním kontaktním centrem – gender a věda, se zapojilo do negociací nového rámcového programu Horizont Evropa nebo předložilo analýzy zavádění politik genderové rovnosti v jednotlivých státech. Na nadcházející konferenci představí výsledky své práce a zároveň má v diskusi s klíčovými aktéry ambici pojmenovat témata, která je potřeba v oblasti genderové rovnosti ve výzkumu řešit v nadcházejícím.

Přijďte si poslechnout, co evropské země za poslední roky změnily a proč je jejich spolupráce na podpoře genderové rovnosti ve výzkumu klíčová.
Zjistěte, co si o plánech genderové rovnosti jako podmínce účasti v Horizontu Evropa myslí reprezentace sítí předních výzkumných organizací.

Diskutujte s námi o tom, co mohou dělat grantové agentury a samotné instituce ohledně:

  • intersekcionality
  • genderově podmíněného násilí
  • nevědomých předsudků

Registrace na konferenci: www.deepeningera.eu

Sdílejte tuto stránku