Vydáno: 23. 4. 2013
Nové publikace

Vyšlo v Sociologickém nakladatelství SLON v rámci koedice se Sociologickým ústavem AV ČR, v.v.i.

Péče o nejmenší: boření mýtů

Hana Hašková a Steven Saxonberg (eds.), Jiří Mudrák


Málokterá oblast veřejné politiky je opředena tolika mýty jako péče o předškolní děti. Tyto mýty znemožňují potřebné změny rodinné politiky, neboť blokují rozvoj racionální společenské diskuse, která by se neopírala o ideologické argumenty, ale o poznatky soudobých mezinárodně uznávaných vědeckých studií. Tato kniha chce přispět jak k racionální společenské diskusi, tak k pozitivním změnám.

 

Politolog a ekonom v jedné osobě, socioložka a psycholog zde předkládají empiricky podloženou kritiku sedmi hlavních mýtů o předškolní péči o děti reprodukovaných v české společnosti. Výsledky jejich zkoumání zároveň ukazují možné cesty reformy české rodinné politiky.


Cílem knihy je odhalit a diskreditovat ty mýty, které na české politické a mediální scéně neustále přežívají a blokují otevřenou společenskou a politickou diskusi i reformu rodinné politiky tak, aby odpovídala potřebám různých typů rodin i jejich jednotlivých členů.

 

 

Autoři v knize konkrétně hledají odpověď na tyto otázky:

 • Jsou zařízení péče o děti mladší tří let škodlivá?
 • Co říká současný mezinárodní výzkum o dopadech těchto zařízení na dlouhodobý vývoj a pozdější společenské uplatnění dětí, které je navštěvují?
 • Kde se vzala magická hranice tří let? Prokázali čeští psychologové, že jesle malé děti poškozují?
 • Vymysleli jesle komunisté?
 • Je přirozené, aby byly děti mladší tří let v celodenní péči jejich matek?
 • Proč Češi nechtějí zařízení péče o děti mladší tří let?
 • A opravdu je nechtějí?
 • Je pravdou, že si Česká republika nemůže finanční investice do zařízení péče o děti mladší tří let dovolit?
 • Jakou cenu ve skutečnosti platí Češi za jejich nedostupnost?
 • Vychází česká rodinná politika z odborných poznatků?
 • Jak by měla vypadat politika péče o předškolní děti v České republice?

Knihu lze objednat zde:

http://www.slon-knihy.cz

Sdílejte tuto stránku

Připojené obrázky