Vydáno: 2. 1. 2018
Ostatní

Mající nárok na české občanství nebo ho již získali, pro skupinový rozhovor na téma vyrůstání v České republice, život vietnamské či ukrajinské rodiny v české společnosti, zkušenosti ze školy a na trhu práce.

Hledáme muže a ženy vietnamského nebo ukrajinského původu, kteří přijeli do České republiky v dětství, mají nárok na české občanství nebo ho již získali, pro skupinový rozhovor na téma vyrůstání v České republice, život vietnamské či ukrajinské rodiny v české společnosti, zkušenosti ze školy a na trhu práce.

• výzkum provádí Sociologický ústav Akademie věd ČR (projekt Modely péče a strategie slaďování práce a rodiny u migrantů v České republice)
• skupinový rozhovor bude probíhat v počtu 6 - 8 osob
• skupinové rozhovory budou probíhat odděleně pro muže a pro ženy
• výzkum je anonymní (nikde nebude uvedeno Vaše jméno, nebudeme vynášet intimní informace)
• skupinový rozhovor (necelé 2 hodiny) se bude konat v Praze v průběhu druhé půlky ledna až konce února 2018 (upřesníme podle Vašich možností)

Pokud máte zájem se výzkumu zúčastnit, ozvěte se, prosím, na telefon 777 620 365 nebo na mail marta.lopatkova@soc.cas.cz

Sdílejte tuto stránku