Vydáno: 19. 9. 2023
Tiskové zprávy

Dnes byly představeny výsledky unikátního průzkumu Indexu prosperity a finančního zdraví, který společně realizují Česká spořitelna, portál datové žurnalistiky Evropa v datech a Sociologický ústav AV ČR. Ambicí projektu je dlouhodobě měřit a analyzovat finanční zdraví Čechů a Češek.

Ilustrace: Bing.com / DALL-E

Ekonomka Kamila Fialová představila na dnešní tiskové konferenci některé z výsledků studie zadluženosti české populace, vycházející z červnových dat od 2060 respondentů. Z průzkumu například vyplývá, že přibližně 75 % Čechů pomohla půjčka splnit přání či zlepšit kvalitu života, naopak problém se splácením měla v posledním roce 4 % dlužníků, třetina z nich pak řešila situaci novou půjčkou. K nejoblíbenějším způsobům, jak si půjčit, patří pomoc od příbuzných. Vstřícný postoj mají lidé k hypotékám (ty zvažovalo 42 % dotazovaných), naopak špatnou pověst mají nebankovní půjčky, které vylučuje 89 % Čechů.

Ač by se mohlo zdát, že mají v české společnosti půjčky výrazně negativní obraz, tři čtvrtiny respondentů, kteří nyní mají půjčené peníze, uvedlo, že jim půjčka pomohla splnit přání či zlepšit život. Často jde totiž o půjčky promyšlené a zřízené s určitým dlouhodobým plánem. Na druhé straně půjčky spontánní a zřízené za účelem dočasného řešení problému lze vnímat jako problematické.

Výzkum také ukázal, že se zhoršuje vnímání finanční situace obyvatel. „V dubnu i v červnu vzrostl podíl Čechů, kteří vycházejí se svým příjmem s obtížemi. Klesl také podíl lidí, kteří jsou schopni na konci měsíce něco ušetřit, a naopak narostl podíl těch, kteří musejí sahat do úspor,“ upozorňuje Fialová. Podle ní v současnosti se svými penězi nevychází 60 % Čechů, což je o 5 procentních bodů vyšší hodnota než v březnu.

Jak se dočteme ve výzkumné zprávě, která je dostupná volně ke stažení, dluh vždy nemusí domácnostem způsobovat potíže.Ti, kdo mají relativně vysoké splátky půjček a úvěrů, mohou svou finanční situaci poměrně často zvládat bez jakýchkoliv problémů. Naopak splátky těch, kdo mají finanční potíže, jsou často relativně nízké. Splátkami půjček a úvěrů přesahujícími 30 % jejich měsíčního příjmu je zatížena téměř čtvrtina českých domácností, které mají nějaký úvěr nebo půjčku. A dokonce každá čtvrtá domácnost z těch zadlužených má obtíže vyjít se svým příjmem nebo je ve zpoždění s pravidelnými měsíčními platbami,“ komentuje výzkum ekonomka.

Zmíněnou analýzu ekonomek Kamily Fialové a Martiny Mysíkové ze Sociologického ústavu AV ČR naleznete online. Níže potom také aktuální tiskovou zprávu k výsledkům popsaného průzkumu.

Aktualizace: ČT24 přinesla rozhovor s ekonomkou Kamilou Fialovou v rámci dopoledního vysílání (čas videa 1:52:15).

Sdílejte tuto stránku