Vydáno: 26. 9. 2014
Veřejné zakázky

Centrum pro výzkum veřejného mínění informuje o pokračování projektu Inovační vouchery Praha týkající se dotace na služby výzkumných organizací.

Inovační vouchery Praha

Chtěli bychom Vás informovat o pokračování programu Inovační vouchery Praha, který umožňuje právnickým osobám se sídlem v Praze objednat u výzkumných organizací služby, na které jim může být poskytnuta dotace ve výši 70 % ceny realizované zakázky, nejvýše však do částky 200 tis. Kč.

Program je primárně zaměřen na podporu spolupráce podniků s pražskými výzkumnými organizacemi. Cílem je, aby firmy a výzkumné organizace navázaly kontakt a na základě úspěšného malého společného projektu rozvinuly vzájemnou spolupráci. Inovační voucher je jednorázová dotace poskytnutá příjemci na spolupráci s poskytovatelem znalostí.

Centrum pro výzkum veřejného mínění nabízí:

  • Řešení celého projektu výzkumu veřejného mínění / výzkumu trhu (svou specializací zcela pokrýváme potřeby provedení kompletního sociologického výzkumu po teoretické, odborné i technické stránce
  • Spolupráci na jednotlivých dílčích částech projektu (konzultace dotazníku, sběr dat, analýza dat apod.)
  • Konzultace v oblasti metodologie a designu výzkumných šetření
  • Kombinace technik sběru dat pro zodpovězení různorodých strategických otázek

Více informací naleznete v našem nabídkovém listě.

V případě dotazů, zájmu, či sdělení bližších informací kontaktujte Mgr. Janu Novákovou na emailu: jana.novakova@soc.cas.cz

Sdílejte tuto stránku