Vydáno: 17. 10. 2022
Tiskové zprávy

V rámci Týdne inovací připravilo Národní kontaktní centrum – gender a věda Sociologického ústavu AV ČR diskuzi s názvem Jak se žije v chytrých domácnostech? Vliv technologií nejen na genderové dělení rolí. Ta proběhne 18. 10. od 18 hodin v Kampusu Hybernská a sledovat ji bude možné také online. Debata přiblíží nové výzvy, které přináší technologie v domácnosti nejen na poli technologickém, ale i společenském a kulturním.

Jak se žije v chytrých domácnostech?

Technologické novinky, jako byla kdysi pračka či mrazák, významně změnily  –  a v řadě oblastí stále mění – fungování domácností včetně dělení genderových rolí a domácích prací. V současné době technické vybavení domácností prochází další revolucí, a to revolucí spojenou s chytrými technologiemi.

Naše domovy jsou stále více automatizované a plní se různorodou technikou. To s sebou nese i nové společenské výzvy. Ke změnám totiž dochází i v oblasti lidských vztahů, které se v domovech rozvíjejí.

V diskuzi se budeme bavit o tom, jak chytré technologie proměňují vnímání zábavy, bezpečnosti, domácích prací nebo ekologických otázek, a to vše i s ohledem na genderové role.

Pozvání do debaty přijali socioložka NKC – gender a věda Nina Fárová, ředitelka Česko Digital Eva Pavlíková, softwarová inženýrka a manažerka týmu automatizace a komunikace budov Eaton Evropského inovačního centra Olga Rubešová a expert na Apple Home Kit Michael Vita.

Informace o akci zde: https://bit.ly/3yO3g8Q

online stream: https://youtu.be/voj40CmhKt0​

Debata se koná ve spolupráci se strategickým projektem Univerzity Karlovy Hyb4City, který se zaměřuje na oblast výzkumu, inovací a transferu poznatků a technologií.

Sdílejte tuto stránku