Vydáno: 2. 10. 2013
Nové publikace

Kniha Kam se ztratili voliči? Vysvětlení vývoje volební účasti v ČR v letech 1990 - 2010 Lukáše Linka se zaměřuje na účast v parlamentních volbách v Česku, která postupně klesá již od počátku 90. let, a v letech 2002 až 2010 dokonce nepřesáhla hodnotu 65 procent.

photo by rrrtem

Protože účast ve volbách je jednou z nejvýznamnějších politických aktivit občanů v demokracii, zaměřuje se autor na vysvětlení jejího poklesu.

Kniha shrnuje dosavadní způsoby vysvětlení volební účasti a důvodů jejího poklesu a představuje vlastní teorii volební účasti, která ji vysvětluje v obecné rovině mobilizací vnějšími aktéry a individuální motivací k účasti (instrumentální, expresivní a normativní motivací). Tento teoretický model je využit nejen pro vysvětlení volební účasti, ale i jejího poklesu. K němu přispělo menší zapojení občanů ve společenských sítích, nárůst kritického hodnocení politických stran a zvýšená nejistota o smysluplnosti hlasování ve volbách. Kniha tak představuje první systematické prozkoumání volební účasti a důvodů jejího poklesu v České republice.

 

"Kniha Lukáše Linka představuje jeden z nejkvalitnějších výzkumů v rámci české politologie. Jedná se o typ knihy, která nastoluje agendu výzkumu a vůči níž se jistě budou vymezovat jiní autoři a rozpracovávat řadu jejích témat, která jsou pro českou politologii nová, či nedostatečně zpracovaná. Autor v ní zužitkovává svůj dlouholetý výzkum nejen v oblasti volební účasti, ale volebního chování obecně." 

 Mgr. Karel Kouba, PhD., M.A., Katedra politologie a evropských studií, FF UP Olomouc /FF Univerzita Hradec Králové

 

Obsah a Summary publikace najdete na profilu autora na academia.edu:

http://www.academia.edu/4394820/Kam_se_ztratili_volici_Vysvetleni_vyvoje_volebni_ucasti_v_Ceske_republice_v_letech_1990-2010

 

Knihu můžete zakoupit zde:

http://www.cdk.cz/knihy/434/kam-se-ztratili-volici/

Sdílejte tuto stránku