Vydáno: 6. 1. 2022
Z médií

Socioložka Marta Kolářová poskytla rozhovor České televizi při příležitosti nedávného vydání knihy o politice životního stylu, udržitelnosti a soběstačnosti V souladu s přírodou.

Marta Kolářová

V reportáži Češi a udržitelný styl života (čas videa 10:54) zaznívá, že žít zdravě a udržitelně a nezatěžovat při tom životní prostředí se sice snaží stále více lidí, takový životní styl má však své limity. „Udržitelný životní styl je takový způsob života, který minimalizuje využívání přírodních zdrojů a tvorbu odpadů. Měl by naplňovat základní lidské potřeby, ale zároveň tak, aby svoje potřeby mohly naplňovat i další generace,“ vysvětluje Marta Kolářová s odkazem na rozličné aspekty – potraviny, dopravu, bydlení, spotřební zboží či způsob trávení volného času.

Češi a Češky jsou podle výzkumů veřejného mínění přeborníci ve třídění odpadu, podle Kolářové to ale v dalších oblastech není už tak „slavné“. „Asi 16 % českých občanů tvrdí, že vždy nebo často kupují bio výrobky, což ale může znamenat, že mohou koupit jen jednu bio položku, ale zbytek nákupu je z té konvenční produkce,“ popisuje Kolářová. Není tak divu, že zaměříme-li se na všechny aspekty udržitelného životního stylu v souhrnu, dojdeme k poměrně malému číslu. Podle odhadů Kolářové to může být pouze několik desítek tisíc lidí, což je méně, než jedno procento.

Hlavním motivem pro udržitelný životní styl je žít dobrý život. „A to tak, že nikoho nepoškozují, nikomu neubližují, snaží se neznečišťovat životní prostředí. Environmentální motivy jsou velmi silné, prvnotním motivem pro udržitelné jednání bylo u řady lidí zdraví, zdraví dětí, snaha udělat pro své děti to nejlepší. (...) Ekonomické motivy bychom také neměli opomíjet, i když v české společnosti panuje stereotyp, že eko a bio výroby jsou velmi drahé a může si je dovolit jenom elite, vyšší střední třída,“ vypočítává Kolářová důvody, proč se někteří lidé snaží oddělit například od konvenční produkce potravin a dalších aspektů životního stylu.

V reportáži zaznívají také ukázky ze zmíněné publikace. Tu je možné zakoupit např. v e-shopu Nakladatelství Karolinum. Celý rozhovor naleznete na webu ČT.

Sdílejte tuto stránku