Vydáno: 26. 1. 2023
Z médií

Socioložka Alena Křížková v pořadu On Air na Radiu Wave hovořila o platových nerovnostech mezi muži a ženami, tedy o takzvaným gender pay gapu (GPG).

Alena Křížková. Foto: Jan Jaskmanický, Český rozhlas

Alena Křížková v rozhovoru představuje výsledky srovnávací studie, kterou nedávno publikoval časopis Nature Human Behaviour. Ta v 15 zemích hledá příčiny a řešení nerovností mezi muži a ženami v odměňování za stejnou práci. „V některých zemích je větším problémem odměňování mužů a žen, v některých zase podhodnocení feminizovaných sektorů jako je péče nebo vzdělávání,“ vysvětluje jeden ze základních rozdílů mezi jednotlivými státy.

„Česko si ve srovnání s ostatními zeměmi stojí špatně. Je to vidět už v evropském srovnání, protože evropský průměr je 13 %, zatímco český je 16,4 %. (...) I v našem srovnání vyšlo Česko v té horší polovině zemí. Je zde mnoho faktorů, které na to mají vliv a donedávna se ta problematika vůbec neřešila na politické úrovni. A ono se to samo nevyřeší,“ upozorňuje socioložka. Zároveň chválí projekt Rovná odměna, který při Ministerstvu práce a sociálních věcí cílí právě na více faktorů, stojících za GPG. Zároveň je však podle Křížkové důležité, aby se jednalo o dlouhodobou snahu. Rovněž výsledky budou viditelné až v dlouhodobém horizontu.

Premianty jsou v tomto ohledu zejména severské země, které jsou také často dávány za pozitivní příklad. Statistiky pro srovnání však může ještě ovlivňovat řada vlivů, jenž nemusí být na první pohled patrné. Někdy jsou například zahrnuty jen standardní zaměstnanecké úvazky a ostatní vypadávají. „S dobou covidu můžeme sledovat, že u nás paradoxně celkový GPG klesá, je to ale částečně způsobeno spíše negativními vlivy na trhu práce. Musíme tedy vidět celý kontext trhu práce dané země,“ zmiňuje úskalí srovnávání Křížková a odkazuje ke skutečnosti, že mnoho žen z klasických zaměstnaneckých smluv vypadává, což zároveň vnímá jako velký problém.

V rozhovoru dále také zaznívá, které státy se potýkají s největšími rozdíly v odměňování mužů a žen a co za tímto problémem stojí, nebo jakou roli hraje systém péče o děti. Celý záznam je dostupný online.

Sdílejte tuto stránku