Vydáno: 14. 4. 2023
Z médií

Socioložka Alena Křížková, vedoucí oddělení Gender & sociologie, poskytla rozhovor serveru Aktuálně.cz na téma odměňování žen a mužů či péče o jednotlivé členy společnosti.

Photo by Monica Silva on Unsplash

Tím, proč ženy vydělávají méně než muži, se Alena Křížková zabývá ve své výzkumné práci dlouhodobě. Zájemkyně a zájemci o hlubší vhled do problematiky se tak díky tomu mohou začíst například do nedávno publikované tiskové zprávy, věnované mezinárodní studii nerovností mezi muži a ženami v odměňování za stejnou práci, případně do publikace Genderové nerovnosti v odměňování: problém nás všech, kterou vydal Sociologický ústav AV ČR v roce 2018. Dozví se, že rozdíly v odměňování odrážejí celou řadu genderových nerovností, které zároveň zviditelňují.

„Zhruba polovinu rozdílu v odměňování způsobuje to, že ženy a muži pracují v různých oborech, v různých zaměstnáních a na různých pracovištích. Druhou polovinu rozdílu pak způsobuje nerovné odměňování na stejné pozici, když muži a ženy vykonávají stejnou práci pro stejného zaměstnavatele. To má zase celý svůj komplex příčin, který vzniká už u vzdělávacího procesu. Naše společnost formuje dívky a chlapce jinak a liší se společenské představy o tom, jakou práci mají vykonávat ženy a jakou muži,“ vysvětluje ve zmíněném rozhovoru socioložka.

Na vině jsou tedy v obecné rovině zejména genderové stereotypy, prostupující trhem práce na více úrovních, v konkrétní rovině potom například nastavení rodinné politiky. „Měli bychom zavést část rodičovské, která by byla rezervovaná pro druhého rodiče, aby dva nebo tři roky nezůstával doma s dítětem jen jeden, což je u nás většinou žena. Muži by kvůli péči začali na nějakou dobu odcházet a přerušenou pracovní dráhu by už neměly jen ženy. Podpora mužů v péči o děti je na evropské úrovni standardem, ale Česko zde silně zaostává,“ nastiňuje dílčí opatření, které by mohlo zlepšit celkovou situaci, spolu se změnami v daňovém systému či školství.

Více o tom, proč jsou na tom z pohledu kvality péče o jednotlivé členy společnosti lépe severské země nebo co by měla znamenat evropská směrnice zaměřená na transparentnost v odměňování, se dočtete v rozhovoru

Sdílejte tuto stránku
Související publikace: 
2018
Křížková, A., Marková Volejníčková, R., Vohlídalová, M.