Vydáno: 4. 8. 2006
Ostatní

Editoři Petr Matějů a Jana Straková

Podle internetového serveru nakladatelství ACADEMIA patří publikace Nerovné šance na vzdělání týmu vědeckých pracovníků Sociologického ústavu AV ČR pod vedením Petra Matějů a Jany Strakové k nejžádanějším titulům vydaným nakladatelstvím Akademie věd ČR ACADEMIA v roce 2006.

 

Monografie nabízí analyticky pronikavý pohled na příčiny velkých nerovností v šancích na dosažení vyššího vzdělání, a to jak na straně dětí a jejich rodičů, tak na straně školského systému. Publikace není určena jen odborníkům a expertům na vzdělávací politiku, ale též studentům, novinářům, a všem těm, které, stejně jako autory jednotlivých kapitol, trápí otázka, proč mnoho schopných mladých lidí u nás nedostane šanci studovat nebo o studiu ani neuvažuje.

 

K monografii je přiložen CD disk s daty z většiny výzkumů, které jsou v jednotlivých kapitolách analyzovány.

Sdílejte tuto stránku

Připojené odkazy