Vydáno: 9. 1. 2019
Výběrová řízení

PhD pozici nabízí Fyziologický ústav AV ČR, v.v.i., ve spolupráci se Sociologickým ústavem AV ČR, v.v.i.

Školící pracoviště:

Fyziologický ústav AV ČR, v.v.i. (školitel: doc. Pharmdr. Alena Sumová, DSc.) a Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. (školitel konzultant: Prof. PhDr. Dana Hamplová, Ph.D.)

PhD projekt je součástí projektu "Kumulativní efekty sociálního znevýhodnění na zdraví a kvalitu života" podporovaného grantovou agenturou TAČR. Projekt je řešen ve spolupráci se společnostmi Median s.r.o., Stem/Mark a.s. a IKEM. Cílem tohoto projektu je pomocí multidisciplinárních přístupů vyhodnotit vliv socioekonomických podmínek na kvalitu života a zdraví.

Náplní PhD práce bude analýza dat získaných z rozsáhlých setření v českých domácnostech za účelem odhalení souvislostí mezi denním režimem lidí žijících v reálných podmínkách a jejich sociálním a zdravotním stavem. Časová organizace funkcí a činností člověka je důležitým faktorem, který je dáván do souvislosti s řadou tzv. civilizačních onemocnění. Získané informace proto poskytnou komplexní pohled na stav tohoto aspektu v české populaci a pomohou odhalit jeho případný podíl na zhoršení zdravotního stavu.

Požadavky na uchazeče:

Ukončené VŠ vzdělání v některém z následujících oborů: biologie, sociologie, demografie nebo sociální geografie a epidemiologie, a přijetí do doktorského studia nejpozději od 10/2019. Výhodou je základní obeznámenost se statistickými metodami a programy (Stata, SPSS, SAS, Matlab, Scilab, SigmaStat, Prism, Python, R, Excel apod.).

Dokumenty požadované k žádosti:

Strukturovaný životopis
Krátký motivační dopis (max. 1 strana)

Přihlášku zasílejte do 28.2.2019 e-mailem na alena.sumova@fgu.cas.cz, cc: dana.hamplova@soc.cas.cz.

Kontakty:

doc. PharmDr. Alena Sumová, CSc., DSc.
Fyziologický ústav AV ČR, v.v.i.
Vídeňská 1083
14220 Praha 4
e-mail: alena.sumova@fgu.cas.cz

Prof. PhDr. Dana Hamplová, Ph.D.
Sociologický ústav AV ČR, v.v.i.
Jilská 1
110 00 Praha 1
e-mail: dana.hamplova@soc.cas.cz                      

Sdílejte tuto stránku