Vydáno: 21. 8. 2006
Ostatní

Editorský tým: Barbora Tupá ve spolupráci s Alicí Červinkovou, Marcelou Linkovou, Danou Řeháčkovou
a Kateřinou Šaldovou

Kniha byla vydána v rámci projektu Národní kontaktní centrum – ženy a věda Sociologického ústavu AV ČR financovaného Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR v rámci projektu EUPRO (OK 437).
Projekt Žena měsíce probíhal od jara 2002 do konce roku 2004.
Rozhovory prezentované v této publikaci jsou řazeny chronologicky.

 

Nyní ke stažení v pdf verzi v českém i anglickém jazyce.

Obsah


PhDr. Marie Čermáková

Myslela jsem si, že k tomu, aby se člověk prosadil, je potřeba schopností, píle, pracovitosti a talentu

Prof. MUDr. Eva Syková, DrSc.
Aktivity na podporu žen ve vědě se vyplatí a měly přijít již dávno

Prof. MUDr. Soňa Nevšímalová, DrSc.
Neurologie mě vždycky přitahovala jako zajímavý a elegantní obor


Martina Pachmanová, Ph.D.

Jediné, pravé a pravdivé dějiny zkrátka neexistují

RNDr. Věra Kůrková, DrSc.
Nikdy jsem netoužila po úspěchu, přála jsem si mít své dílo, takové moje duchovní dítě, které by mi dělalo radost


Prof. MUDr. Terezie Fučíková, DrSc.

Žena muže bít nemůže, protože ho nepřemůže, ale ve vědě to neplatí


Doc. RNDr. Ludmila Křivánková, CSc.

Dlouho jsem byla jedinou ženou mezi muži


Prof. PhDr. Ing. Věra Majerová, CSc.

Větší část toho, co by se v mém životě mohlo nazývat vědeckou kariérou, začalo až po roce 1989

Doc. PaedDr. Ludmila Fialová, Ph.D.
Erudovaní vědci i vědkyně by měli patřit alespoň do vyšší střední socio-ekonomické vrstvy


Prof. RNDr. Blanka Říhová DrSc.

Na základní škole jsem toužila život prozpívat a protancovat

 

Sdílejte tuto stránku

Připojené odkazy

Připojené soubory

Připojené obrázky