Vydáno: 25. 2. 2019
Nové publikace

Dvouletý projekt "Analýza bariér a strategie podpory rovných příležitostí ve vědě" našeho oddělení NKC – gender a věda hlásí další publikaci. Tou je anglická verze zprávy "Akademici a akademičky 2018: Návrhy opatření na podporu rovnosti ve výzkumném a vysokoškolském prostředí".

Cílem projektu byla příprava návrhů opatření prosazování genderové rovnosti v oblasti výzkumu a vývoje pro státní orgány a další klíčové státní aktéry vědních politik s národní působností (MŠMT, Úřad vlády, RVVI, GA ČR, TA ČR aj.). Tento dokument je unikátní v tom, že je založen na hloubkové analýze pracovních podmínek a bariér pro uplatnění ve výzkumu a vývoji. Jde přitom o první takto komplexní studii pracovních podmínek ve výzkumu v České republice. 

Nyní je vedle české verze k dispozici také anglický překlad, vycházející pod názvem Academics 2018: Proposals for Measures to Support Equality in Research and Higher Education (formát PDF).

​Více podrobností o výzkumu naleznete na webu oddělení www.genderaveda.cz.

 

Sdílejte tuto stránku