Vydáno: 23. 6. 2014
Ostatní

Sociologický ústav Akademie věd České republiky, v.v.i., uspořádal mezinárodní workshop „Kulturní plánování: nová výzva v českém kontextu".

Ve dnech 9.–10. 6. 2014 se v Praze uskutečnil workshop s mezinárodní účastí s názvem Kulturní plánování: nová výzva v českém kontextu. Workshop se konal v rámci projektu „Sociální a institucionální podmíněnost rozvoje kultury a uchování kulturního dědictví v regionálním prostředí a její využití v efektivnější organizaci kulturních aktivit regionu“, na kterém v současné době pracuje jeden z výzkumných týmů Sociologického ústavu AV ČR, v.v.i. Řešení projektu podpořilo Ministerstvo kultury České republiky v rámci Programu aplikovaného výzkumu a vývoje národní a kulturní identity (NAKI).

V úvodu workshopu představil kulturní plánování a současné otázky s ním spojené Franco Bianchini, profesor kulturní politiky a plánování z Leeds Metropolitan University, který stál u samých počátků konceptu kulturního plánování na konci 80. let. S konkrétním příkladem kulturního plánování seznámila účastníky manažerka projektu „Kultur in Westfalen“ paní Yasmine Freigang z Německa, situaci v Polsku přiblížil Marcin Poprawski z Ústavu kulturních studií na Univerzitě Adama Mickiewicze v Poznani. Zaslouženou pozornost účastníků workshopu sklidilo vystoupení Francescy Imperiale, profesorky z Univerzity v Salentu, která hovořila o příkladu propojení oblasti kultury a cestovního ruchu v italském městě Lecce – uchazeči o titul Evropského hlavního města kultury 2019. Catherine Cullen, prezidentka kulturní komise mezinárodní organizace United Cities and Local Government (UCLG) a bývalá dlouholetá místostarostka francouzského města Lille, představila problematiku kultury v kontextu udržitelného rozvoje.

Vedle zahraničních účastníků se do diskusí na téma kulturního plánování a různých otázek s ním spojených v průběhu workshopu aktivně zapojily také na dvě desítky účastníků z České republiky, zejména úředníků nebo politiků z českých měst Děčín, Louny, Pardubice, Zlín, Hradec Králové, Chrudim nebo Ústeckého kraje, zástupců akademických a vědeckých institucí a také expertů věnujících se oblasti kulturního plánování a kulturní politiky nebo cestovnímu ruchu. Na workshopu byly rovněž představeny výsledky více než roční spolupráce týmu SOÚ AV ČR, v.v.i., se statutárním městem Děčín a královským městem Louny, v jejímž rámci v obou městech připravují místní aktéři z oblasti kultury a cestovního ruchu z veřejného, soukromého, neziskového sektoru a aktivní obyvatelé koncepční dokumenty pro oblast kultury, které by se měly stát základem pro efektivnější činnost veřejné správy především v oblasti organizace, koordinace a podpory kulturních aktivit a uchování kulturního dědictví v regionu a byly by využitelné také v oblasti cestovního ruchu.

Důležitým předpokladem pro úspěšné kulturní plánování, na kterém se shodli čeští i zahraniční účastníci, je přesvědčit místní politiky, že má význam se kulturou koncepčně zabývat. „Není to kultura, co je drahé, mnohem dráže vyjde, když se kultura opomíjí,“ připomněla v této souvislosti na závěr dvoudenního setkání Catherine Cullen.

Kontakt: 

Věra Patočková, Lokální a regionální studia, Vera.Patockova@soc.cas.cz

Kateřina Vojtíšková, Lokální a regionální studia, katerina.vojtiskova@soc.cas.cz

Sdílejte tuto stránku