Vydáno: 4. 9. 2018
Nové publikace

Vyšlo nové číslo časopisu Gender a výzkum / Gender and Research (ročník 18, číslo 1/2018).

Gender a výzkum, ročník 19, číslo 1/2018

Aktuální číslo transdiciplinárního časopisu Gender a výzkum / Gender and Research (1/2018) nabízí vedle zpráv a recenzí nabízí následujících pět statí:

Maria Holt:
Everyday Practices of Sacrifice: A Case Study of Palestinian Women

Marta Vohlídalová, Hana Maříková:
Kdo se bojí žen v politice? O postojích k politické participaci žen

Radka Dudová:
Příspěvek na péči jako „zvláštní peníze“: chápání a užívání příspěvku na péči v blízkých vztazích

Nina Fárová:
Muži do škol? Ano! Ale…: Potřeba mužů v primárním vzdělávání

Romana Marková Volejníčková:
Mateřská praxe v příbězích matek tří různých generací

Časopis je dostupný online:
www.genderonline.cz/cs/issue/current

Časopis vychází dvakrát ročně, je zařazen v databázi SCOPUS, ERIH PLUS, Central European Journal of Social Sciences and Humanities a v dalších databázích. Časopis vydává Sociologický ústav AV ČR, v. v. i., do roku 2016 vycházel pod názvem Gender, rovné příležitosti, výzkum. Tematické zaměření i podmínky pro publikaci článků zůstávají stejné.

Cena tištěného vydání je 80 Kč.

Prodej a objednávky tištěné verze časopisu zajišťuje Tiskové a ediční oddělení Sociologického ústavu AV ČR na adrese Jilská 1, Praha 1.
Telefon: 210 310 217 (Martina Hartmanová)
E-mail: prodej@soc.cas.cz

Sdílejte tuto stránku