Vydáno: 21. 12. 2005
Ostatní

V prosinci vyšlo nové číslo bulletinu Naše společnost 2/2005 Centra pro výzkum veřejného mínění.

Bulletin je součástí projektu „České veřejné mínění v evropských
souvislostech – informační a dokumentační středisko“ v rámci Programu
podpory cíleného výzkumu a vývoje AV ČR a vydává jej Sociologický ústav
AV ČR.

Bulletin obsahuje stati čerpající z výsledků výzkumů veřejného mínění.
Nové číslo přináší v rubrikách Aktuality, Souvislosti a Teorie osm
článků:


Veřejnost o výzkumech veřejného mínění ( Mgr. Gabriela Šamanová )

Trest smrti – res publica? ( PhDr. Daniel Kunštát, Ph.D. )


Hodnotové orientace v naší společnosti
( Ing. Jan Červenka )

Co je pro nás v životě důležité? ( Mgr. Naděžda Horáková )


Média ve výzkumu veřejného mínění
( Mgr. Gabriela Šamanová, Mgr. Markéta Škodová )

Fenomén pivního patriotismu v české společnosti ( Mgr. Jiří Vinopal )


Tři příklady spolupráce kvalitativního a analytického výzkumu. Lazarsfeldova výzkumná dílna
( Doc. PhDr. Hynek Jeřábek, CSc. )

Volební preference, jak jim správně porozumět ( PhDr. Tomáš Lebeda, Ph.D., Mgr. Jindřich Krejčí, Mgr.Yana Leontiyeva )

Bulletin Naše společnost 2/2005 je možné získat přímo v CVVM, k
nahlédnutí je také v knihovně Sociologického ústavu AV ČR.

Sdílejte tuto stránku