Vydáno: 15. 10. 2012
Nové publikace

Sociologický časopis je recenzovaný vědecký časopis publikující původní příspěvky k poznání společnosti od českých i zahraničních autorů. Vychází od roku 1965.

Obsah čísla

 

ZEMŘEL MILOSLAV PETRUSEK

Ondřej Císař:
Zemřel Miloslav Petrusek [607]

Michal Illner:
Odešel Miloslav Petrusek [608]

Jiří Večerník:
Odešel velikán české sociologie [609]

Zdeněk R. Nešpor:
Miloslav Petrusek v dějinách české sociologie [610]

 

STATI

Josef Bernard:
Individuální charakteristiky kandidátů ve volbách do zastupitelstev obcí a jejich vliv na volební výsledky [613]

Kateřina Zábrodská, Petr Květon:
Šikana na pracovišti v prostředí českých univerzit: výskyt, formy a organizační souvislosti [641]

Zdeněk R. Nešpor:
Studium a studenti sociologie v Československu před nástupem komunistického režimu [669]

Marta Hirschová, Martin Kreidl:
Vliv počtu sourozenců na matematickou, čtenářskou a přírodovědnou gramotnost v ČR [697]

Dana Hamplová:
Zdraví a rodinný stav: dvě strany jedné mince? [737]

Arnošt Veselý:
Institucionalizace neodpovědnosti, efektivity, nebo konformity? Reformy organizací veřejných služeb v teorii akontability [757]

 

JUBILEA

-red-:
Ivo Možný osmdesátiletý [785]

Stein Ringen:
Ivo Možný má osmdesát [786]

Petr Mareš:
Ivo Možný a jeho pět zásluh [788]

Jiří Večerník:
Buď pozdraven, markrabě moravský! [792]

Miloslav Petrusek:
Můj obraz Iva Možného mezi třemi M [794]

NEKROLOGY

Miloslav Petrusek:
Poslední dopis dr. Ladislava Čerycha, dr.h.c. (1925–2012) [797]

VÝROČÍ

Miloslav Petrusek:
Masaryk mezi svými sociologickými současníky (k 75. výročí úmrtí) [799]

 

RECENZE

Pavel Říčan:
Hynek Jůn: Moc, pomoc a bezmoc [803]

Vladimír Naxera:
Michal Kubát: Politická opozice v teorii a středoevropské praxi (vybrané otázky) [805]

Jakub Havlíček:
Roman Vido: Konec velkého vyprávění. Sekularizace v sociologické perspektivě [808]

Lenka Hanovská:
Małgorzata Jacyno: Kultura individualismu [811]

Milan Hrubeš:
Hendrik Wagenaar: Meaning in action: interpretation and dialogue in policy analysis [814]

Michal Pullman:
Marek Hrubec: Od zneuznání ke spravedlnosti: Kritická teorie globální společnosti a politiky [819]

Sdílejte tuto stránku