Vydáno: 29. 9. 2008
Nové publikace

Sociologický časopis je recenzovaný vědecký časopis publikující původní příspěvky k poznání společnosti od českých i zahraničních autorů. Vychází od roku 1965.

Sociologický časopis 2002–2007: zpráva šéfredaktora (Marek Skovajsa) . . . 615

STATI
Karel Müller: Inovační aktéři a inovační prostředí v modernizační perspektivě . . . 627
Boris Burcin, Dušan Drbohlav, Tomáš Kučera: Možnosti migračního řešení perspektivního úbytku a demografi ckého stárnutí obyvatelstva České republiky . . . 653
Lucie Jarkovská, Kateřina Lišková: Genderové aspekty českého školství . . . 683

ZE SOCIOLOGICKÝCH VÝZKUMŮ
Dana Hamplová: Čemu Češi věří: dimenze soudobé české religiozity . . . . 703

PŘEHLEDOVÉ STATI

Natalie Simonová, Tomáš Katrňák: Empirické přístupy v sociálně stratifikačním výzkumu vzdělanostních nerovností . . . 725

METODOLOGICKÁ RUBRIKA
Blanka Řeháková: Kontrasty v logistické regresi . . . 745
Pavlína Spurná: Prostorová autokorelace – všudypřítomný jev při analýze prostorových dat? . . . 767

NEKROLOGY
Za Pavlem Machoninem (Miloslav Petrusek, Milan Tuček) . . . 789
Vzpomínka na Pavla Machonina (Jaroslav Krejčí) . . . 794

MEDAILON
Sté výročí narození Simone de Beauvoir (Zuzana Uhde) . . . 797
Když sociologie potkala historii: Charles Tilly (1929–2008) (Marek Skovajsa) . . . 800

RECENZE

Pavel Barša, Josef Fulka: Michel Foucault. Politika a estetika (Marta Svobodová) . . . 807
Jana Vobecká: Populační vývoj Židů v Čechách v 19. a první třetině 20. století Společenské a hospodářské souvislosti (Jiří Woitsch) . . . 809
Lenka Kalinová: Společenské proměny v čase socialistického experimentu. K sociálním dějinám v letech 1945–1969 (Zdeněk R. Nešpor) . . 813
Petr Sak, Jiří Mareš, Hana Nová, Vít Richter, Karolína Saková,Jarmila Skalková: Člověk a vzdělávání v informační společnosti.Vzdělávání a život v komputerizovaném světě (Marcela Kafková) . . . 817
Loïc Wacquant: Urban Outcasts: A Comparative Sociology of Advanced Marginality (Michal Růžička) . . . 820

ZPRÁVY
150 let od narození Émila Durkheima, Bratislava, 15.–16. 5. 2008 (-mp-) .. . 825
International Conference on Survey Methods in Multinational, Multiregional,and Multicultural Contexts (3MC) (Jiří Vinopal) . . . 826
5. konference Evropské asociace pro sportovní sociologii (eass) (Arnošt Svoboda) . . . 828
Konference Education, Equity and Social Justice (Karel Černý) . . . 829

 

Prodej a objednávky zajišťuje:

 

Tiskové a ediční oddělení Sociologického ústavu AV ČR, v.v.i.
Jilská 1,110 00 Praha 1
telefon: 222 221 761, 221 183 217-8.
e-mail: monika.kuzelova@soc.cas.cz

Prodejní doba:

Po-Pá 8:30 - 16:30

Sdílejte tuto stránku