Vydáno: 8. 12. 2006
Nové publikace

Sociologický časopis je recenzovaný vědecký časopis publikující původní příspěvky k poznání společnosti od českých i zahraničních autorů. Vychází od roku 1965.

Obsah

Editorial (Marek Skovajsa) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 848
STATI
Martin Lux, Petr Sunega: Vývoj finanční dostupnosti nájemního a vlastnického
bydlení v průběhu hospodářské transformace v České republice
(1991–2003) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 851
Tomáš Lebeda: Proporcionalita volebních formulí poměrných systémů . . . . . . . . . . . 883
PŘEHLEDOVÉ STATI
Tomáš Kostelecký, Věra Patočková: Fungování národních, regionálních a lokálních
vlád – problém měření výkonu vlád („government performance“) . . . . . . . . . . 913
Lenka Slepičková: Nedobrovolná bezdětnost jako sociologické téma . . . . . . . . . . . . . . 937
ZE SOCIOLOGICKÝCH VÝZKUMŮ
Dan Ryšavý: Komunální je komunální a velká je velká! K hypotéze politizace
lokálních politických elit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 953
Jana Chaloupková: Dohromady, nebo každý zvlášť? Hospodaření s příjmy
manželských a nesezdaných párů . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 971
METODOLOGICKÁ RUBRIKA
Petr Soukup: Proč užívat hierarchické lineární modely? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 987
DISKUSE
Diskurz spravedlnosti mezi aktivismem a vědou (Zuzana Uhde, Hana Hašková,
Hana Maříková, Alena Křížková) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1013
Vyjádření ke kritice obsažené v článku „Diskurz spravedlnosti mezi aktivismem
a vědou“ (Martin Hájek, Jiří Kabele, Kateřina Vojtíšková) . . . . . . . . . . . . . . . . . 1019
O ČESKÉM VYSOKÉM ŠKOLSTVÍ
Není polemika jako polemika aneb není totéž, když dva říkají totéž. Odpověď
P. Matějů, R. Valenčíkovi a N. Simonové (Rudolf Pomazal) . . . . . . . . . . . . . . . 1023
Čekání na „bazický model“ (Radim Valenčík) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1028
Centrální plánování nezachrání naše vysoké školství, byť by se tvářilo
„sebesystémověji“ (Natalie Simonová) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1030
Doslov recenzenta (Rudolf Pomazal) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1032
JUBILEUM
Oto Sedláček – 75letý (Milan Horálek) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1033
Mé přátelství s dr. Otou Sedláčkem (Akihiro Ishikawa) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1034
Miloslav Petrusek septuagenarius (MS) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1037
Gratulace (Zygmunt Bauman) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1037
Miloslavu Petruskovi k 70. narozeninám (Pavel Machonin) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1038
Miloslav Petrusek: chvála učitelství (Jiří Buriánek) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1041
Osobný vinš Miloslavovi Petruskovi (Martin Bútora) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1043
Osobní kontakty Miloslava Petruska s polskými sociology 1990–2006
(Jarosław Kilias) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1054
Gentleman, jakých je málo (Jadwiga Mizińska) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1057
Miloslav Petrusek a ruská sociologie (Nikolaj Petrovič Narbut) . . . . . . . . . . . . . . . . . 1060
Výběrová bibliografie Miloslava Petruska (Alena Miltová) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1062
ROZHOVOR
Sociologie a společnost: totalitární nástrahy, současné výzvy
(Otázky prof. Miloslavu Petruskovi kladl Karel Černý) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1063
RECENZE
Hana Hašková, Alena Křížková a Marcela Linková (eds.): Mnohohlasem.
Vyjednávání ženských prostorů po roce 1989 (Lucie Jarkovská) . . . . . . . . . . . . 1077
Petr Skalník (ed.): Dolní Roveň: poločas výzkumu. Dolní Roveň Research
at half-time. Sborník vědeckých prací Univerzity Pardubice
Petr Skalník (ed.): Sociální antropologie obce Dolní Roveň. Sborník vědeckých
prací Univerzity Pardubice (Oldřich Kašpar) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1080
Gerald A. Cohen: Iluze liberální spravedlnosti (Michal Pullmann) . . . . . . . . . . . . . . . 1083
Peter F. Drucker: Fungující společnost (Vybrané eseje o společenství, společnosti
a politickém systému) (Kateřina Ivanová) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1084
Peter Ondrejkovič: Úvod do metodológie sociálnych vied (Rastislav Bednárik) . . . . . 1087
M. Gail Jones, Brett D. Jones, Tracy Hargrove: The Unintended Consequences
of High-Stakes Testing (Josef Basl) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1090
Danny Wildemeersch, Veerle Stroobants, Michal Bron Jr. (eds.): Active
Citizenship and Multiple Identities in Europe. A Learning Outlook
(Martin Kopecký) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1093
ZPRÁVY
Tři sociologické události v říjnu 2006 (Marek Skovajsa) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1097
ECSR Summer School: Integrating Sociological Theory and Research in Europe
ECSR Conference: European Comparative Studies, Quality and Inequality
in Education (Josef Basl) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1099
9. pracovní konference BIOGRAFU (Miloš Delín) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1101
Zpráva o osmé globální konferenci Mezinárodní federace pro stárnutí
(International Federation on Ageing) (Lucie Vidovićová) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1104
Konference The European Parliament Election of 2004 (Lukáš Linek) . . . . . . . . . . . . 1106
Konference European Studies: between Globalisation and Regionalism
(Jitka Laštovková) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1109

Prodej a objednávky zajišťuje:

Tiskové a ediční oddělení Sociologického ústavu AV ČR,
Jilská 1,110 00 Praha 1
telefon: 222 221 761, 221 183 217-8.

e-mail: Kristyna.Muchova@soc.cas.cz

Prodejní doba:

Po 13.30-16.00
St 10.00-13.00 13.30-16.00
Čt 10.00-13.00 13.30-16.00

Sdílejte tuto stránku

Připojené odkazy

Připojené obrázky