Vydáno: 2. 2. 2007
Nové publikace

Sociologický časopis je recenzovaný vědecký časopis publikující původní příspěvky k poznání společnosti od českých i zahraničních autorů. Vychází od roku 1965.

Obsah

ARTICLES
Pieter Vanhuysse: Czech Exceptionalism? A Comparative Political Economy
Interpretation of Post-Communist Policy Pathways, 1989–2004 . . . . . . . . . . . . 1115
Georg Vobruba: The Limits of Legitimation. Preconditions for Conflict Resolution
by Majority Rule in the European Union . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1137
Vladimír Benáček: The Rise of the ‘Grand Entrepreneurs’ in the Czech Republic
and Their Contest for Capitalism . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1151
Zdeněk R. Nešpor: ‘The Son Has Ploughed’, But a Foreign Son. Five Case Studies
on Transformation Strategies in Czech Agriculture after 1989 . . . . . . . . . . . . . 1171
Milada Rabušicová, Ladislav Rabušic: Adult Education in the Czech Republic
– Who Participates and Why . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1195
Jiří Večerník: Work Values and Job Attitudes in the Czech Republic
between 1997 and 2005 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1219
REVIEW ARTICLES
Marta Kolářová: Gender and Globalisation: Labour Changes
in the Global Economy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1241
AWARDS
Zygmunt Bauman – Recipient of the VIZE 97 Prize for 2006
Introductory Speech by Miloslav Petrusek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1259
Acceptance Speech by Zygmunt Bauman . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1262
REVIEWS
Dariusz Gawin, Piotr Gliński (eds.): Civil Society in the Making
(Marek Skovajsa) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1265
Josef Macek: How Do We Think? A Survey of the Ways of Reasoning
(Jürgen R. Grote) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1269
Andrew Roberts: From Good King Wenceslas to the Good Soldier Švejk.
A Dictionary of Czech Popular Culture (Markéta Škodová) . . . . . . . . . . . . . . . 1272

 

Prodej a objednávky zajišťuje:

Tiskové a ediční oddělení Sociologického ústavu AV ČR,
Jilská 1,110 00 Praha 1
telefon: 222 221 761, 221 183 217-8.

e-mail: Kristyna.Muchova@soc.cas.cz

Prodejní doba:

Po 13.30-16.00
St 10.00-13.00 13.30-16.00
Čt 10.00-13.00 13.30-16.00

Sdílejte tuto stránku