Z médií
Vydáno: 2. 7. 2021

Nyklová: „Způsob, jakým mluvíme o sexualizovaném násilí, nahrává tomu, že se ženy samy obviňují“

Hostkou feministické talkshow Kvóty online deníku Alarm byla socioložka Blanka Nyklová. Spolu s novinářkou Apolenou Rychlíkovou se zaměřily na témata spojená s sexualizovaným násilím, genderovými nerovnostmi ve společnosti a sekundární viktimizací.

Ilustrace: Pixabay.com

Události posledních týdnů otevřely téma sexualizovaného násilí a mezer v institucionálním řešení kauz takového typu pro širší českou veřejnost. Rozpoutala se společenská diskuse o konceptu kultury znásilnění. Tento často používaný pojem definuje socioložka Blanka Nyklová následujícím způsobem: „Rape culture je přístup k sociální realitě, který nějakým způsobem normalizuje, omlouvá a umožňuje sexualizované násilí, které je zároveň genderované. To znamená, že asymetrickým způsobem směřuje více vůči určitým skupinám ve společnosti než vůči jiným.“

První část talkshow je věnovaná projevům kultury znásilnění, důvodům, proč nedostatečně věříme obětem sexualizovaného násílí, genderové stratifikaci české společnosti a jejim dopadům. Nyklová taktéž zmiňuje lingvistickou rovinu problematiky, tedy to, jak se o násilí mluví: „Dává daleko větší smysl mluvit o sexualizovaném násilí. Ten důvod je takový, že se jedná o násilí, ke kterému je nějakým způsobem zneužívána sexualita, zatímco sexuální násilí navozuje dojem, že se jedná o normální součást sexuality, což tak ale není.“

Ve druhé části rozhovoru se Blanka Nyklová zaměřuje na výzkum o domácím násilí v první vlně pandemie onemocnění covid-19. „Pro mě je tím nejzásadnějším výsledkem zjištění, že systém pomoci je naprosto nekonzistentní. Jsou pracoviště, která jsou velice profesionální a nějakým způsobem se snaží svou práci dělat dobře a v těch mezích, které jim zde systém umožňuje, dělají maximum,“ komentuje výsledky výzkumu. „Pak je tu taky řada míst, kde ta profesionální pomoc prostě není. Je docela dobré to říct nahlas,“ dodává. Na závěr rozhovoru Nyklová zdůrazňuje možnosti, jak pomoci na institucionální rovině v řešení problematiky sexualizovaného násilí. „Obecně, co může udělat úplně každý, je výrazné zvýšení důvěry vůči lidem, kteří mají odvahu o svém zážitku mluvit. To je první krok, který by neuškodil nikomu. Druhá věc, která s tím dost úzce souvisí, je vzdělání. Podle mého názoru je úroveň vzdělání v této oblasti zoufalá,“ vysvětluje socioložka.

Celý pořad je dostupný online.