Vydáno: 8. 6. 2022
Ostatní

V pondělí 6. června 2022 zavítala na návštěvu Sociologického ústavu AV ČR a Filosofického ústavu AV ČR ministryně pro vědu, výzkum a inovace Helena Langšádlová za doprovodu předsedkyně Akademie věd ČR Evy Zažímalové.

Setkání ministryně pro vědu, výzkum a inovace H. Langšádlové s předsedkyní a se zástupci ústavů AV ČR

Schůzka proběhla v Akademickém konferenčním centru. Její účastníci, zástupci vedení a vybraní vědečtí pracovníci a pracovnice obou navštívených ústavů, s ministryní diskutovali o možnostech spolupráce české vlády s pracovišti Akademie věd působícími v oblasti společenských a humanitních věd. Vedle představení výzkumné činnosti obou pracovišť došlo k přednesení tří prezentací věnovaných tématu tzv. odolné společnosti (Alice Koubová / FLÚ AV ČR, Petra Guasti / SOÚ AV ČR, Paulina Tabery / SOÚ AV ČR), které je zároveň leitmotivem aktuálního programu Strategie AV21 Odolná společnost pro 21. století, a také jednou ze tří tematických priorit Akademie věd v oblasti vědy a výzkumu v rámci českého předsednictví EU.

Co odolná společnost v praxi znamená, popsal před nedávnem zástupce ředitele SOÚ AV ČR a člen Akademické rady AV ČR Tomáš Kostelecký: „To znamená připravovat se v dobrých časech na to, co přijde, když jde do tuhého, když dojde na krizi. Zažili jsme ekonomickou krizi, koronavirovou krizi, teď bohužel i krizi s válečným konfliktem... ideální odolná společnost je taková, která má prostředky, kapacity, institucionální uspořádání a znalosti," vysvětlil letos v dubnu Kostelecký pro zpravodajské vysílání České televize. Právě krize bývají kritickými momenty, které dokáží obnažit do té doby jen málo viditelné sociální problémy. Podle ředitele SOÚ AV ČR Jindřicha Krejčího se v takových chvílích ukazuje důležitost a praktická užitečnost sociálněvědního výzkumu: „Téma odolné společnosti obecným a srozumitelným jazykem vystihuje skutečnost, že se vyplatí nezanedbat přípravu. Zevrubné analýzy probíhajících sociálních, politických a ekonomických procesů nebo pečlivé vytěžování sociálněvědních dat potřebujeme k tomu, abychom byli jako společnost v obraze a dokázali adekvátně reagovat v případech nenadálé krize. Zájem vlády naslouchat proto velmi vítám," uvedl Krejčí.

Sdílejte tuto stránku