Nové publikace
Vydáno: 12. 12. 2005

Publikace Aleny Křížkové a Karla Pavlici: Management genderových vztahů. Postavení žen a mužů v organizaci

Cílem publikace je začlenit problematiku vztahů mezi ženami a muži do teorie a praxe řízení organizací

Management genderových vztahů je v tomto kontextu definován jako disciplína, která je strategicky orientována na utváření a řízení organizací v souladu s principy rovnosti obou pohlaví. Vymezuje pojem genderově integrované organizace, metodiku jejího formování a vliv širšího kulturního prostředí na genderové vztahy, včetně možností uplatnění žen v managementu.

Kniha je doplněna řadou příkladů a cvičení umožňujících praktický trénink dovedností, které souvisí s managementem genderových vztahů. Je určena studentům ekonomických škol, personálním pracovníkům a všem těm, kteří se zajímají o otázky genderové rovnosti.

brož., 165 x 235 mm, 156 str., doporučená cena 260 Kč, ISBN 80-7261-117-8

Knihu lze objednat na adrese:

MANAGEMENT PRESS, nám. W. Churchilla 2, 130 00 Praha 3

tel.: 234 462 232, fax: 234 462 242

e-mail: mgmtpress@mgmtpress.cz popř. prostřednictvím www.mgmtpress.cz

Připojené obrázky