Nové publikace
Vydáno: 14. 5. 2012

Sociální kapitál a dopady ekonomické krize v regionech. Kraj Vysočina a Ústecký kraj.

Zdenka Vajdová (ed.)

Tato kniha se snaží přispět k poznání role sociálního kapitálu ve společnosti, která prochází ekonomickou krizí. Nabízí v prezentovaných poznatcích inspiraci pro praktiky, programy a politiky vlády, krajských a obecních samospráv a dalších institucí veřejného a soukromého sektoru. Sociální kapitál nelze ovlivnit přímo;  jeho tvorba i posilování je dlouhodobou záležitostí a jenom individuální sociální kapitál má potenciál okamžitého vlivu na zmírnění dopadů ekonomické krize do konkrétních životů. Politikami ve veřejném prostoru, v našem případě regionálního rozměru, lze ovlivnit jednotlivé dimenze sociálního kapitálu. Jde především o budování sociálních vztahů rovnoprávnosti, otevřenosti a důvěry. Kniha se zaměřuje např. na public-private partnership; místní akční skupiny, které v rámci programu LEADER iniciují spolupráci veřejného, soukromého a neziskového sektoru ve venkovském prostoru, a destinační společnosti, jež rovněž přivádí ke spolupráci všechny tři sektory ve prospěch rozvoje cestovního ruchu v regionu.

 

 

Prodej a objednávky zajišťuje:

Tiskové a ediční oddělení Sociologického ústavu AV ČR, v.v.i.
Jilská 1,110 00 Praha 1 
telefon: 210 310 217
e-mail: monika.kuzelova@soc.cas.cz

Prodejní doba:

Po-Pá 8:30 - 16:30

Připojené obrázky