Vydáno: 16. 4. 2014
Výběrová řízení

Sociologický ústav Akademie věd ČR, v.v.i., vypisuje výběrové řízení na místo odborného pracovníka/odborné pracovnice (Ph.D. student/studentka) pro účast na projektu Panelový výzkum: Dynamika změny v české společnosti, 2014-2018.

Projekt bude formou panelové studie zkoumat změny české společnosti. Výzkum se zaměří na pět tematických okruhů: Rodinný život, zdraví, využívání času a hospodaření s příjmy; Vzdělání a trh práce; Sociální stratifikace; Bydlení a sociální nerovnosti; Politická participace a občanská společnost. 

Kvalifikační požadavky:

 • Ukončené magisterské studium v oboru sociologie nebo příbuzném sociálněvědním oboru, případně probíhající studium se zakončením do konce roku 2014.
 • Nástup do doktorského (Ph.D.) studia po ukončení magisterského stupně.
 • Nabídka je otevřena rovněž pro současné Ph.D. studenty sociologie nebo příbuzného sociálněvědního oboru v počáteční fázi studia.
 • Využití dat z panelového výzkumu Dynamika změny v české společnosti ve vlastní disertační práci.
 • Zájem o vědeckou práci v sociálněvědním výzkumu a analýzu dat.
 • Alespoň základní znalost práce s některým z uvedených statistických programů: SPSS, STATA, R, atd.
 • Dobrá znalost anglického jazyka slovem i písmem.

Nabízíme práci na plný úvazek v prestižní veřejné výzkumné instituci, participaci na projektu poskytující možnosti kariérního rozvoje a profesního růstu. Mzda odpovídá zařazení dle Kariérního řádu Akademie věd ČR a Vnitřnímu mzdovému předpisu Sociologického ústavu AV ČR, v. v. i.

Požadované materiály k přijímacímu řízení:

 1. Životopis (v českém nebo anglickém jazyce) obsahující informace o akademické kvalifikaci a výzkumné praxi kandidáta.
 2. Ukázky textů (v českém nebo anglickém jazyce) ve formě seminárních prací, závěrečných prací nebo odborných článků.
 3. Jména a kontaktní údaje dvou referenčních osob.
 4. Další dokumenty, které by podle kandidáta měly být v příjímacím řízení zohledněny.

Výše uvedené materiály zasílejte do 28. května 2014 na michaela.roschova@soc.cas.cz. Vybraní uchazeči budou pozváni na ústní pohovor, který se uskuteční v polovině června 2014. Nástup od 1. července 2014. 

Kontakt: tel. +420 310 210 204

 

Sdílejte tuto stránku
V rámci projektu: 
Trvání projektu: 
2014 - 2018