Vydáno: 29. 11. 2018
Nové publikace

Sociologický ústav AV ČR uspěl ve třech případech jako uchazeč o podporu Grantové agentury ČR a v jednom případě jako spoluuchazeč. Získal také podporu pro jeden mezinárodní projekt.

Z webu gacr.cz: "Grantová agentura České republiky ukončila hodnocení návrhů projektů přijatých do soutěží vyhlášených v roce 2018, v souladu se zákonem č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací) ve znění pozdějších předpisů, rozhodla o udělení grantů na podporu řešení a zveřejňuje seznamy projektů, které ve veřejných soutěžích uspěly."

Sociologický ústav AV ČR uspěl v těchto případech jako uchazeč:

  • Rezidenční segregace a mobilita cizinců: analýza sousedství, rezidenčních drah a sousedských efektů / Martin Šimon
  • Úroveň a zdroje volební volatility v postkomunistické Evropě / Lukáš Linek
  • Dráhy bydlení miléniálů: Rostoucí napětí mezi normalizací vlastnického bydlení / Martin Lux

Sociologický ústav AV ČR jako spoluuchazeč:

  • Proměna genderových nerovností v českém školství a na trhu práce / Národohospodářský ústav, Michael L. Smith

Mezinárodní projekty vyhlašované na základě bilaterální dohody s Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG), Německo:

  • Symptom demokratické de/konsolidace? Nezávislí kandidáti v Německu a v Česku / Zdenka Mansfeldová
    (projekt bude schválen až po připojení druhé, německé strany)

Seznam všech projektů podpořených GA ČR v roce 2018: gacr.cz/seznam-podporenych-projektu/

Sdílejte tuto stránku